KONKURS za prijem koordinatora za administraciju i odnose s javnošću

Mladi ste, spremni na posvećen rad, posjedujete kompetencije u skladu sa zahtjevima posla, vjerujete da je mir jedini put, motivisani ste da radite na jedinstvenom programu i razvijate generacije budućih aktivnih građana Bosne i Hercegovine, imate iskustvo u radu organizacija civilnog društva i svoju karijeru vidite u ovom sektoru? Ovo je oglas za Vas.

Udruženje građana Mreža vijeća učenika u BiH – mreSVUBIH, sa kancelarijama u Sarajevu i Banjaluci, i misijom da razvija i unapređuje rad savjeta/vijeća učenika u svim srednjim školama BiH, predstavlja i zastupa interese i potrebe srednjoškolske populacije BiH, raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika/ce u radni odnos sa punim radnim vremenom na poziciju

KOORDINATOR ZA ADMINISTRACIJU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

sa radnim mjestom u kancelariji u Sarajevu

OPIS POSLA

Koordinator/ica za administraciju i odnose s javnošću brine se o promociji, predstavljenosti i zastupljenosti organizacije u javnosti, sa posebnim akcentom na promotivne aktivnosti na društvenim mrežama. Koordiniše aktivnosti postojećih timova i usklađuje sa principima i vrijednostima organizacije. Za angažman odgovara Izvršnom direktoru Udruženja sa kojim blisko sarađuje u ostvarenju ključnih ciljeva i uspostavljanju opšte funkcionalnosti Udruženja.

ODGOVORNOSTI:

 • Upravlja društvenim mrežama, priprema saopštenja za javnost, medijski sadržaj, rukovodi javnim kampanjama,
 • Organizuje komunikaciju sa okruženjem, priprema govore, tekstove, prati i istražuje potrebe ciljne grupe, analizira zastupljenost i upravlja medijskom strategijom;
 • Istupa u javnosti po potrebi i ovlaštenju;
 • Vodi administrativni dio poslova što uključuje zaprimanje, vođenje, čuvanje i arhiviranje službene dokumentacije i prepiske;
 • Odgovara za funkcionisanje kancelarije, nabavku kancelarijskog materijala, naručivanje i pripremu promotivnih materijala;
 • Administrira sve važnije događaje, priprema pozive, bavi se logistikom događaja;
 • Vodi i priprema dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu;

OPŠTI USLOVI:

 • Državljanstvo BiH;
 • Visoka stručna sprema (poželjno društvenih ili ekonomskih nauka);
 • Dobna granica do 35 godina;

POSEBNI USLOVI:

 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Napredno poznavanje rada na računaru,
 • Napredno znanje engleskog jezika,
 • Poznavanje rada u vektorskim programima (Poželjno);

POTREBNO ISKUSTVO I VJEŠTINE:

 • Iskustvo rada u neprofitnom sektoru, sa naglaskom na udruženja građana,
 • Iskustvo u provođenju programa za mlade,
 • Iskustvo u projektnom menadžementu i poznavanje prirode i specifičnosti rada organizacija civilnog društva u BiH,
 • Organizacijske i analitičke vještine,
 • Izražene komunikacijske vještine, spremnost na timski, terenski i rad u dinamičnom okruženju;
 • Organizovanost, pedantnost, tačnost i ažurnost,
 • Naglašena inicijativnost i spremnost na izradu i zastupanje razvojnih programa,
 • Istaknut osjećaj za odgovornost, analitičnost i sistematičnost,
 • Opredjeljenost za podsticanje građanskog aktivizma

 

Ukoliko je oglas za Vas, molimo da dostavite Vaše biografije i pismo motivacije

(U kojem ćete pojasniti kako vidite sebe u našoj organizaciji), putem mail-a na adresu office@mresvubih.org.

Rok za dostavu prijava je 10. septembar 2019. godine.