Aktuelne teme u žiži online promišljaonica: Diskusija o crnogorskim protestima

Još jedna građanska promišljaonica „Priče iz nepričave“ održala se 25. juna 2020. godine, sa početkom u 16:00h, putem platforme ZOOM Meetings. Na promišljaonici je pored mreSVUBiH osoblja učestvovalo i 15 studenata, od kojih su troje državljani BiH koji studiraju van granica naše zemlje.

Nakon početnog predstavljanja, učesnici su upoznati sa temama koje su trebali obraditi u grupama. Zadatak grupa bio je da pronađu po tri aktuelne teme na regionalnom i svjetskom nivou. Za rad u grupama su imali po 15 minuta. Potom je uslijedilo izlaganje teme svake grupe. Nakon izlaganja svih grupa, mladi su uočili da je tema koja se provlačila kroz sve grupe “dešavanja u Crnoj Gori“ odnosno reakcije nakon odluke crnogorskih vlasti o novom zakonu o crkvenoj imovini.

Mladi su imali različite komentare i stavove o tome šta je pravi razlog protesta srpskog naroda u Crnoj Gori. Mladi su se dotakli i demokratije na prostoru Balkana. Diskusija je završena uz relativno slične stavove učesnika u pogledu osude poteza vlasti u Crnoj Gori, ali  uz potpuno različita mišljenja o tome šta je uzrok trenutnih dešavanja.

Učesnici su na kraju pojedinačno odgovarali na pitanje “Da sam ja predsjednik/ca Republike Srpske šta bih mijenjao/la?”. Prednjačio je stav da bi svi pokušali utjecati na položaj mladih u RS, pa zatim i u čitavoj BiH. Istaknut je gorući problem nezaposlenosti mladih koji već godinama odlaze van granica BiH u potrazi za boljim životom.

Nakon završene diskusije, organizatori su se zahvalili učesnicima na odazivu, a prije svega na slobodi u razgovorima koju su pokazali tokom čitave promišljaonice kao i aktivnom radu. Promišljaonica je završena u 17:45h.

Autori teksta: Nevio Bruck i Dragana Delić