Bihać: Održan trening Mreže vijeća učenika USK

Predstavnici dvadeset i tri vijeća učenika srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, boravili su prethodni vikend u Bihaću gdje je održan još jedan trening naše Mreže, ovaj put namjenjen predstavnicima ovoga kantona.

Prvog dana seminara srednjoškolci su imali sastanak s predstavnicima Vlade USK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Komisije za obrazovanje, kulturu i sport. Na tom sastanku su srednjoškolci iznijeli pitanja te ukazali na svoje potrebe i probleme predstavnicima vlasti te jasno dali do znanja da su mladi ljudi resurs kojeg država i Unsko-sanski kanton trebaju koristiti, a ne problem kojeg trebaju rješavati.

Preostala dva dana seminara srednjoškolci su radili na jačanju kapaciteta Vijeća učenika svojih škola, svojih liderskih sposobnosti te pronalasku rješenja za neka od najvažnijih problema, a koja se tiču njih, njihovih lokalnih zajednica i kantona.

Na osnovu svojih problema i potreba su kreirali plan aktivnosti za školsku 2019/2020. godinu koji je jedinstven za sve srednje škole na nivou kantona.

Za vrijeme treninga izabrano je i novo rukovodstvo kojeg čine: predsjednica Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona Edna Mustafić, te prva i druga zamjenica predsjednice Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona Sara Dejanović i Alma Nuhanović.