Debata u Cazinu okupila mlade i predstavnike vlasti

Javna debata sa predstavnicima vlasti i studenata sa područja Cazina, Bihaća i Velike Kladuše održana je 07.09.2020. godine u prostorijama Motela „Huremagić“ u Cazinu. Organizatori su bili Agencija za saradnju, edukaciji i razvoj (ACED) i Mreža savjeta/vijeća učesnika Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta „Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih“.

Na debati su pored studentskih predstavnika i srednjoškolaca učestvovali i predstavnici vlasti, koordinator aktivnosti JU“Centar za socijalni rad“ Cazin i vijećnik u Općinskom vijeću Sulejman Samardžić, savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajrektarević i referentica za mlade grada Cazina Ermina Beganović.

U fokusu debate bile su teme iz oblasti obrazovanja. Raspravljalo se, između ostalog, o početku nove školske godine te pravima i obavezama studenata i učenika. Kroz argumente i dosadašnja iskustva učesnika analizirano je odvijanje online nastave.

Posebno je istaknuto pitanje šta mladi kao pojedinici mogu uraditi da se kvaliteta nastave zadrži, bez obzira na modalitet izvođenja, odnosno šta se može zahtjevati od profesora, uprava škola, institucija i same vlasti u kontekstu izazova koje je donijela pandemija COVID-19.

Studenti i srednjoškolci predstavili su svoje prijedloge i ideje prisutnim predstavnicima vlasti, a koji se odnose na održavanje nastave i rješavanje problema u obrazovanju.