Studentska inicijativa za izgradnju studentskog doma u Bijeljini

Pored svakodnevnog rada sa srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini, Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH posebnu pažnju posvećuje i aktivnostima sa studentima i poboljšanju njihovog statusa u BiH.

Nakon Zenice danas smo u saradnji sa Studentskim Parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Bijeljini održali novi Okrugli stol na kojem su učestvovali studenti i predstavnici lokalnih vlasti. Tema Okruglog stola je bila ”Studentski dom u Bijeljini”, a u raspravi su učestvovali studenti, članovi akademske zajednice i predstavnici vlasti grada Bijeljine.

Studenti su kao glavni problem istakli nepostojanje studentskog doma u Bijeljini koji bi studentima omogućio bolje uslove za život i studiranje. U diskusiji sa predstavnicima vlasti i članovima akademske zajednice zaključeno je da je studentski dom potreban Bijeljini. Dogovoreno je da se što prije krene u realizaciju ove inicijative studentske populacije.

 Tokom rasprave na okruglom stolu razmjenjena su mišljenja i o drugim bitnim temama za mlade u Republici Srpskoj te ukazano na probleme i potrebe studenata. Bila je to još jedna aktivnost čiji je cilj bio uspostaviti vezu studenata i predstavnika gradskih vlasti, osnažiti komunikaciju te razmjeniti ideje i vizije.

Okrugli stol je organizovan u prostorijama Pedagoški fakultet Bijeljina. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na pomoći u organizaciji.

Aktivnosti su prisustvovali:

-Savjetnik gradonačelnika, Radiša Petrović;

-Predsjednik Skupštine Grada Bijeljine, Aleksandar Đurđević;

-Odbornik u Skupštini Grada Bijeljine, Miloš Stanišić;

-Dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini, Dalibor Stević;

-Dekanica Fakulteta poslovne ekonomije, Vesna Petrović;

-profesori sa Pedagoškog fakulteta u Bijeljini;

-studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Svim učesnicima se zahvaljujemo na doprinosu i aktivnoj diskusiji.

Preuzeto sa: Nezavisna Televizija “Arena”
Preuzeto sa: BN Televizija

Radio Televizija Republike Srpske – Prilog o okruglom stolu u Bijeljini