EUROPEAN VILLAGE

U Europskoj delegaciji u BiH na sastanku ambasadora EU održanog 21.03.2017. godine upriličena je prezentacija novog projekta mreSVUBiH-a pod nazivom “European village”. Naše planove kako planiramo dovesti Europu u BiH, povećati mobilnost mladih, unaprijediti položaj srednjoškolaca, povećati broj turista i studenata na razmjeni u BiH, promovisati i zastupati humanost volonterizam, važnost učešća u procesu donošenja odluka te prednosti multikulturalnosti i različitosti i još mnogo toga saznat ćete u narednom periodu. Za javnost su sada dostupne informacije samo o ciljevima ovog velikog mreSVUBiH-ovog projekta, obzirom da su pred nama sastanci sa ambasadorima u cilju razvijanja saradnje i pružanja podrške ovim mladim ljudima i njihovoj mladoj ideji. Obavili smo sastanke sa atašeima za kulturu ambasada Francuske, Njemačke i Švedske, zamjenicom ambasadora Velike Britanije Christine McNeil i zamjenicom ambasadora Mađarske Aniko Gyenge i lično primio ambasador Kraljevine Švedske Anders Hagelberg. Nakon ovih sastanaka, ugostili su nas ambasadori Republike Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Češke koji su pokazali veliko interesovanje I želju za saradnjom na projektu.

Zahvaljujemo se ambasadorima EU u BiH što prepoznaju i podržavaju prave vrijednosti koje mreSVUBIH njeguje, zastupa i promoviše. Vjerujemo da ambasadori i srednjoškolci zajedno u akciji mogu BiH učiniti kvalitetnijom sredinom za život!

image-0-02-04-eb418d9b74c7ea0fc418eb34022783ffafaebe893b3f90bb1c2fa1ba47cbc7e5-V image-0-02-04-9133d31a87cde656828316e0043968b07a57065bf40b06f9236660de3d48cc8e-V

image-0-02-04-be56e147124e565e536cf6aa8755282ae579819011d4dd3a1962189bd2ba9847-Vimage-0-02-04-89b640dc9fd727a1504b483b0e8fa3741f56defe1632e044d04d9ed2c27856dc-Vimage-0-02-04-5215b46a21504395f957d6767e9237746d13d14881bf913d1dae104b9a3368ff-Vimage-0-02-04-2bcfb644fb869178fc1a79bb3202012a99cdd0928da6835fde2dba1faa3e56a6-V