Izvještaj sa treninga MREVUK-a TK

Da bosanskohercegovački srednjoškolci nisu pasivni i ne miruju pokazali su i 31.marta. Naime srednjškolci sa područija Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i Posavske županije prisustvovali su treningu Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona. Ovaj trening je održan 31.03.2017. godine , u prostorijama Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“ Tuzla.

Na ovom jednodnevnom treningu, srednjoškolci su imali priliku da kroz interaktivne radionice, kreativno izražavanje, timske vježbe, prije svega jačaju svoje kapacitete, osobine i vještine. Kako su i sami učesnici ovog seminara rekli, učešće im je pomoglo da prošire svoje vidike i oslobe straha od govora pred velikom grupom ljudi. Posebna pažnja posvećena je problemima sa kojima se oni susreću unutar svojih vijeća učenika. Kroz interaktivne vježbe, podstaknuti su na dublje razmišljanje o problemima sa kojima se susreću kao predsjednici svog vijeća učenika ali i načinima putem kojih se ti problemi mogu riješiti. Također, jedan od ciljeva ovog treninga bio je i motivacija srednjoškolaca za još jači, temeljniji, sigurniji i bolji rad unutar njihovih vijeća učenika.
Sastanku je također prisustvovala i predstavnica Ministarstva za obrazovanje i nauku TK. Na sastanku je predstavljen rad Mreže Vijeća učenika TK, naše aktivnosti, te planovi i ciljevi za dalji rad. Odrađena je i prezentacija o svim odrađenim aktivnostima, svih uspjesima i svemu onome što naš čeka u nastavku oko kampanje ŽELIMO ZNATI.

17792645_1859445170992869_74648634_n 17777061_10212574183446914_668186047_o 17671067_10212574183686920_525730443_n