Izvještaj sa treninga MreVUK-a USK

U Bihaću je u periodu od 03-05.03. 2017. godine održan trening mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kao i svake godine, cilj seminara jeste da se podijele dosadašnja iskustva i utisci rada Vijeća učenika našeg kantona, diskusije o svakodnevnim problemima srednjoškolaca, akcijama u budućnosti i slično.

Pored obaveznih aktivnosti na treningu, drugi dan treninga je organizovana posjeta Skupštini USK. Tokom posjete, predstavnici Vijeća učenika svih srednjoškolskih ustanova našeg kantona su naveli potrebe i probleme sa kojima se susreću, te prezentacijom predstavili rad Mreže Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Posjeta je bila jako produktivna te je dogovoreno da komisija uputi prijedlog da se mreVUK USK uvrsti na prijedlog budžeta ovog kantona. Također, dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji i podržavanju između Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i mreVUK-a USK

Nakon toga, predsjednik Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona Kenan Kečanović, je zajedno sa ostalim predstavnicima razgovarao i evalouirao rad Vijeća učenika u proteklom periodu tačnije pokušali smo sankcionisati sve one zapreke koje su nas možda snašli u toku planiranja i realiziranja naših aktivnosti. Bitno je napomenuti da je većina Vijeća učenika obavila sve zadatke koji us bili u planu i programu rada Mreže.

Nakon polusatne pauze, na seminaru su prisustvovali i učenici 3-E razreda koji pohađaju svoje školovanje u JU Gimnaziji „Bihać“ te koji rade projekat vezan za „Dan srednjoškolaca“ tačnije žele da kroz svoj projekat omoguće srednjoškolcima da kroz jedan nenastavni dan 17.11., srednjoškolci prikažu sve svoje uspjehe ali uz pomoć i realizaciju Vijeća učenika. Zajedno sa njima, predstavnici naše Mreže, radili su aktivnosti u grupama kako bi pomogli našim srednjoškolcima iz Gimnazije da što bolje afirmišu svoju ideju te kao takvu je implementiraju kroz svoj projekat.Sastanak je zatvorio predsjednik Mreže vijeća učenika USK sa naglaskom na činjenicu da su srednjoškolci resurs koji država treba koristiti, a ne problem koji treba riješiti.

20170303_103403 20170303_105742 20170303_105859