Nastavlja se kampanja mreSVUBiH-a “Želimo znati, kada ćemo prodisati”

Ovogodišnja kampanja srednjoškolaca i članova Mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Nakon objavljivanja nekoliko video spotova iz kantona i regija širom BiH, očekuju nas novi video materijali koje su napravili članovi Mreža. U nastavku ćemo se prisjetiti do sada objavljenih video spotova.

1.

Srednjoškolci Zeničko-dobojskog kantona snimili su video u kojem se bave aktuelnom temom- zagađenja zraka u ovome kantonu.

2.

Članovi savjeta učenika bijeljinske regije snimili su video u kojem govore o omladinskom aktivizmu i volontiranju. Odgovaraju na brojna pitanja koja bi mogla pomoći srednjoškolcima i mladima u BiH, u nastojanju da shvate važnost volonterizma i aktivizma u lokalnim zajednicama. U isto vrijeme daju i savjete svima onima koji su zainteresirani da pomažu drugima.

3.

Tema video spota Mreže vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona je obrazovanje nekada i sada, odnosno prikazivanje razlika u školovanju. Odnos profesora prema učenicima nije isti, odnos učenika prema profesorima nije isti, a novo vrijeme donosi i nove pristupe u školovanju i obrazovnom procesu. “Oba sistema imaju svoje dobre i loše strane, ali su oba postizala rezultate ” poručuju srednjoškolci.

4.

Aktivizam mladih se sve više prožima kroz obrazovanje. Srednjoškolci i članovi Mreže Županije Zapadnohercegovačke govore o preprekama, problemima i izazovima aktivizma. “Budite aktivni, jer jedino tako možete izraziti sebe!”, poručuju mladi iz Mreže Zapadnohercegovačke županije.

5.

Mreža savjeta učenika dobojske regije se u svom video spotu za mreSVUBiH kampanju “Želimo znati, kada ćemo prodisati”, bavi temom umjetnosti. Članovi Mreže, odlučili su da upravo kroz ovaj video ukažu na važnost umjetnosti i kulture među mladima. Nadamo se da će video potaknuti mlade da više cijene umjetnost i da čine više na promociji kulture i umjetnosti među srednjoškolcima i mladima u BiH.

6.

Članovi Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona su u okviru kampanje “Želimo znati, kada ćemo prodisati”, odlučili govoriti o organizaciji slobodnog vremena srednjoškolaca. Kako pronaći vremena za sve? Kako ispuniti svoje slobodno vrijeme? Ovo su samo neka od pitanja na koja srednjoškolci pokušavaju dati odgovore, kako bi pomogli svojim kolegama koji se susreću sa istim problemom.

7.

Mreža vijeća učenika Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije je za temu videa odlučila govoriti o aktivizmu mladih kroz umjetnost i kulturu. U današnjem vremenu kultura i umjetnost se sve više zanemaruju i gube vrijednost posebno kod mladih. Cilj članova Mreže je privući pažnju srednjoškolske populacija za umjetnošću i kulturom.

8.

Mreža vijeća učenika Hercegovačko-neretvanskog kantona je snimila još jedan video u kojem predstavljaju Mrežu savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini i njen rad. Govore i o kampanji koju provode svake školske godine, ukazujući na probleme srednjoškolske populacije.