„lX KONFERENCIJA MRESVUBIH-A i lll REGIONALNA KONFERENCIJA“

U Sarajevu na platou ispred SCC-a, jučer je održana završna aktivnost kampanje „Želimo znati? Kako u ovoj zemlji ostati!“ koju provodi Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine.
Više od 500 srednjoškolaca promovisalo je pozitivne vrijednosti BiH i željeli su skrenuti pažnju na sebe kao aktivnu populaciju sa tendencijom ka promjenama u državi koje će olakšati odrastanje i školovanje nadolazećih generacija.

U sklopu ovogodišnje kampanje izabrani su: najbolji profesor, najbolja srednja škola i najaktivniji srednjoškolac.
Najbolji profesor, Vedran Zubić, profesor geografiju u Gimnaziji Dobrinja, održao je desetominutnu simulaciju njegovog časa i pokazao prisutnima kako se kroz šalu i malo kreativnosti može objasniti gradivo iz ne tako svima zanimljivog predmeta.
„Ne želim da budem drugačiji od drugih. Jedini moj motiv je obrazovati mlade naraštaje i pozitivno učestvovati u njihovom odgoju.“- ističe Vedran.

Za najbolju srednju školu izabrana je  Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza i prisutnima se obratio direktor škole poručujući kako je jako važna saradnja između uprave škole i Vijeća učenika.

Za najaktivnijeg srednjoškolca izabran je Ahmed Jašarević iz Zenice.
„Izuzetna mi je čast i mnogo sam ponosan što je prepoznat moj trud, a još više to što sam kroz mreSVUBiH sa ovom titulom izabran od strane više od 100 hiljada srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Zajedno sa njima trudit ću se da se naš glas daleko čuje, da pravimo pozitivne promjene, te da moji vršnjaci vide budućnost u ovoj zemlji. Pozitivne promjene i stvaranje boljeg svijeta počinje od nas samih, pa tako želim svakoj mladoj individui da traži i dobije priliku da uči i radi ono što voli, jer s ljubavlju, radom, trudom i poboljšavanju svoje ličnosti možemo postići zavidne rezultate“

Također, važno je istaknuti da su zajedno sa srednjoškolcima iz cijele Bosne i Hercegovine sve vrijeme bili i srednjoškolci iz Hrvatske i Srbije. Kao najveći razlog ove saradnje ističu zajedničke probleme koje muče sve zemlje naše regije i da zajedno mogu dosta više uraditi. Kao najveći zajednički problem ističu odlazak mladih iz države. Osim toga srednjoškolci su razmjenjivali primjere dobre prakse kako riješiti neke od najvećih uočenih problema s kojima se srednjoškolci ovog podneblja susreću.

„Iako su sve radionice bile izrazito zanimljive i poučne, kao nešto što mi je najviše ostalo u pamećenju i što sam sigurna da neću zaboraviti jesu ljudi i prijateljstva koje smo tamo stekli. Unatoč konfliktima iz povijesti koji su još uvijek jaki na našem području, mi smo ponovno pronašli zajednički jezik i pokazali da se može! Ponos, ljubav i snaga – tri riječi koje za mene najviše opisuju događaje u Sarajevu i ljude koje sam upoznala.“ – izjavila je Matea Lukić, srednjoškolka iz Osijeka kojoj je ovo bila već druga regionalna konferencija mreSVUBiH-a.

pokit_d0cffa36e832b65fe145a6e9360bda83 pokit_9f2da2656cb730d8886db16b9cf661b2 pokit_5aa99ed4dc2312e348d37fc9da80eb5b pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc