“Mirovnom edukacijom ka pomirenju mladih u BiH”: Novi projekat mreSVUBiH-a

Mreža savjeta/vijeća učenika BiH ovog mjeseca počinje s realizacijom novog projekta pod nazivom „Mirovnom edukacijom ka pomirenju mladih u BiH“, koji je podržan i finansiran od Američke ambasade u BiH.

Ovaj projekat je nova ideja mreSVUBiH-a koja podrazumijeva istraživanje u preko 300 škola u BiH, kreativno takmičenje na teme mira i pomirenja, kamp za mlade iz 50 različitih gradova i mirovne kampanje u minimalno 30 gradova.

Cilj aktivnosti je skrenuti pažnju javnosti na aspiracije mladih koji žele da izgrade i žive u multikulturalnom društvu koje poštuje i cijeni razlike prisutne u BiH, a projekat će se realizirati do maja naredne godine.

Vršnjačko nasilje, odnos prema multietničkim i multikulturalnim aktivnostima i saradnja mladih su neke od tema koje će biti obuhvaćene istraživanjem u koje će biti uključeno približno 1500 ispitanika. Rezultati istraživanja će poslužiti za mjerenje socijalne distance među mladima u našoj zemlji. Nakon toga će biti organizovano kreativno takmičenje, čiji pobjednici će biti pozvani na interetnički mirovni kamp. Mladi iz čitave BiH ( njih 50), različitih vjerskih konfesija, će imati priliku da uče o bogatstvima različitosti i multikulturalnosti.

Pored toga, svi učesnici će steći znanja o tome kako da organizuju mirovne kampanje u svojim gradovima i školama, kako bi na taj način ukazali na važnost edukacije i prihvatanja etničke i kulturne raznolikosti koja je prisutna u Bosni i Hercegovini. Također, ovim želimo poslati poruku  liderima u BiH da je neophodno graditi mostove koji spajaju jedinke našeg društva, a ne potencirati razlike koje bi mogli dovesti do jačanja podjela u našoj zemlji.

Mreža savjeta/vijeća učenika se zahvaljuje Američkoj ambasadi na konkretnoj pomoći i ostvarenju naše ideje i vizije Bosne i Hercegovine u kakvoj želimo da živimo, a ovaj projekat predstavlja samo jedan u nizu koraka do konačnog cilja.