mreSVUBiH AKADEMIJA: Poziv za prijavu polaznika sedme generacije lidersko/trenerskog programa

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini sa ponosom objavljuje poziv za upis sedme generacije lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.

mreSVUBiH nastoji da kao organizacija koja radi sa mladima širom Bosne i Hercegovine unaprijedi njihova znanja i vještine, te da ih prenese na sljedeće generacije ambicioznih i pozitivnih mladih ljudi.

Stoga pozivamo sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine željne učenja i širenja svojih znanja, mlade koji žele razvijati i unaprjeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBIH AKADEMIJU.

mreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.

mreSVUBIH AKADEMIJA uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

Osnovi uslovi za prijavu na poziv uključuju:
• Završili ste srednju školu u BiH;
• Želite svoje školovanje nastaviti u BiH;
• Studirate u BiH i nemate više od 23 godine;

Posebni uslovi:
• Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite;
• Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati;
• Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH;

Zainteresovane kandidate molimo da se prijave tako što će ispuniti aplikacioni formular za mreSVUBiH AKADEMIJU .

Aplikacioni formular za AKADEMIJU

Svoje prijave možete slati do 15.6.2021. godine, nakon čega će biti izvršen odabir kandidata koji će biti primljeni na akademiju.

Prijave koje pristignu nakon navedenog datuma ulaze u izbor za mreSVUBiH AKADEMIJU u narednoj godini.

Za sva pitanja molimo vas da se obratite na tel: +387 33 933 200 ili na e-mail: office@mresvubih.org. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju (putem skype-a ili zoom-a).