mreSVUBiH akademija

Mreža savjeta/vijeća učenika ponosno najavljuje svoj novi projekat!

Motivisani ste da učite, razvijate svoje kompetencije i doprinosite društvu u kojem živite? Vjerujete da su mladi u BiH resurs koji treba razvijati? Posjedujete iskustvo u radu savjeta/vijeća učenika u BiH?-a pri tome studirate u BiH i nemate više od 23 godine? Ako je tvoj odgovor potvrdan, onda je mreSVUBiH akademija “prava stvar” za tebe!

mreSVUBiH akademija je program koji će mladima iz BiH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH. Predstavlja jedinstven četvorogodišnji progam neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH. Pored toga, mreSVUBiH akademija uključuje trening edukacije, primjenu stečenog znanja u praksi, kontinuiranu superviziju od strane profesionalaca iz ove oblasti, vršnjačku superviziju, psihološku podršku i savjetovanje, konsultativan rad na individualnom i grupnom nivou. Sveobuhvatna metodologija rada omogućiće vam da razvijete kapacitete u skladu sa vašim interesovanjima: vršnjačka edukacija, mentorski rad, odnosi sa javnosti, odnosi sa vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva, razvoj demokratskih predstavničkih struktura u obrazovnom sistemu, razvoj aktivizma među mladima, javno zagovaranje, filantropija i dr.

mreSVUBiH poziva sve zainteresovane, proaktivne mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, mlade koji žele razvijati i unaprijeđivati svoje liderske kompetencije i doprinositi razvoju društva jednakih mogućnosti, da se prijave na mreSVUBiH akademiju putem aplikacije koju možete preuzeti na sljedećem linku: mreSVUBIH AKADEMIJA aplikacija

Prijavite se i možda baš vi postanete dio
mreSVUBiH tima!