mreSVUBiH kroz projekat YEDI kontinuirano radi sa srednjoškolcima u cijeloj BiH

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini kroz projekat Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI kojeg finansira Evropska komisija nastavila je svoj stalni rad na izgradnji kapaciteta srednjoškolaca na nivou Bosne i Hercegovine.

U prethodnom periodu treneri Mreže realizirali su 12 radionica sa predstavnicima vijeća svih učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Navedene radionice obuhvatile su preko 300 predstavnika srednjoškolaca koji su intenzivno radili na detektiranju problema srednjoškolske populacije, a potom na kreiranju aktivnosti kojima će nastojati riješiti detektirane probleme.

Pored toga, radionice su poslužile za izgradnju timskih kapaciteta Mreža kantona i regija te za izgradnju komunikativnih kompetencija srednjoškolaca.

Trening Mreže vijeća učenika Srednjobosanskog kantona

Navedene aktivnosti realizirane su u okviru projekta YEDI kroz koji Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH želi osigurati mladima nove prilike da identificiraju konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, utječu na promjene politike na lokalnoj i regionalnoj razini i razvijaju lokalne, regionalne entitetske i nacionalne obrazovne aktivnosti za mlade kojima će se mlade transformirati u tolerantne i aktivne građane koji su spremni inicirati i stvarati pozitivne promjene u potpori kontinuiranog procesa pomirenja u BiH.

Projekat Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI kojeg realizira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke u saradnji s Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH.