mreSVUBIH-ov projekat “Gradimo mostove – rušimo zidove” je jedan od podržanih projekata na pozivu za Nacionalne intervencije – SMART Balkans

Dana 14.06.2023, u Muzeju savremene umjetnosti u Banjaluci, podržan je projekat “Gradimo mostove – rušimo zidove” od strane SMART Balkans.

Projekat “Gradimo mostove – rušimo zidove” ima za cilj edukaciju srednjoškolaca o miru, pomirenju iizgradnji kapaciteta vijeća učenika. Projekat će se realizovati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i kaotakav postaje veoma značajan za sve srednjoškolce u BiH jer će pomoći u boljem shvatanju drugog idrugačijem te gradnji pravih vrijednosti demokratskog društva. Kroz razne edukativne aktivnosti, kao što sutreninge i radionice, mladi će biti osposobljeni za aktivno zagovaranje mira i tolerancije u svojim školama izajednicama. Projekat će također usmjeriti pažnju na razvoj liderstva kod srednjoškolaca kako bi postalibudući nositelji promjena. Cilj je izgraditi mostove suradnje i razumijevanja među mladima, rušeći zidovepodjela i stvarajući inkluzivno i mirno okruženje za sve. Kroz dosadašnja istraživanja utvrđeno je da škole u BiH nemaju kapacitet da kroz plan i program organizuju sistemsku edukaciju i senzibilizaciju mladih o multikulturalnim i multietničkim vrijednostima Bosne i Hercegovine, što doprinosi da generacije mladihnemaju mogućnosti da kroz iskustava i primjere dobre prakse usvajaju vrijednosti koje će doprinijetinjihovom poštivanju, uvažavanju i očuvanju bogatstva multietničkog i multikulturalnog BiH društva. Projektće omogućiti edukaciju mladih iz cijele Bosne i Hercegovine putem treninga/radionica o pomirenju, toleranciji i interkulturalnom dijalogu. Ova edukacija će se provesti za predstavnike savjeta/vijeća učenika u svim srednjim školama u BiH putem 10 treninga/radionica u kantonima Federacije BiH, 5 treninga u regijamaRepublike Srpske i 1 trening u Brčko Distriktu. Projektne aktivnosti će također stvoriti tim mladih aktivistakroz BIH nacionalnu konferenciju i omladinski kamp za vršnjačke edukatore, koji će inicirati konkretneaktivnosti u svojim lokalnim zajednicama. Osim treninga/radionica, mladi će biti osnaženi putem istraživanjao ekstremizmu u školama, likovnih i književnih takmičenja o pomirenju, te javne kampanje u 30 gradova BiH. Fokus će biti na izazovima odrastanja mladih u podijeljenim zajednicama, pod utjecajem etničkih, vjerskih ipolitičkih podjela u zemlji. Projekt će sa sigurnošću potaknuti razvoj liderstva kod srednjoškolaca kako bi postali nositelji pozitivnih promjena u svojim okruženjima. Kroz izgradnju mostova suradnje i razbijanjezidova podjela, projekat će stvoriti inkluzivno okruženje koje cijeni različitosti i doprinosi mirnom suživotumladih. Cjelokupnom implementacijom poslat će se jasna slika javnosti da su mladi resurs a ne problem kojegtreba rješavati.

Ovim projektom „mreSVUBIH“ ima za cilj edukovati ih iz oblasti multikulturalizma i pomirenja te ih nataj način osnažiti za veće učešće i angažman u stvaranju pozitivnog okruženja i da budu mladi lideri koji ćedoprinjeti boljem razvoju svojih zajednica, društva pa i BiH.
Svrha projekta je unaprijediti kapacitete vijeća učenika i poboljšati demokratske vrijednosti među mladima. Posebna svrha je edukoacija 300 mladih predsjednika vijeća učenika koji će biti budući omladinski lideri iambasadori mira kao vršnjački edukatori. Podići pažnju javnosti na težnju mladih da grade multietničko imultikulturalno društvo zasnovano na principima i vrijednostima koje poštuju i njeguju različitosti u BIH ”

Specifični ciljevi:

Povećati održivost omladinskih organizacija i njihovih mreža zasnovanih na zajedničkoj platformi izajedničkom zalaganju za zagovaranje rješenja koja doprinose prepoznavanju mladih kao budućem resursuzemlje.

Projekat je namijenjen srednjoškolcima, uzrasta 15-18 godina. „mreSVUBIH“ planira da okupi srednjoškolceiz svih sredina/regija/kantona iz različitih društvenih sredina pružajući im edukaciju o multikulturalizmu, toleranciji, pomirenju i demokratskim vrijednostima. Rezultati projekta će stići do svih srednjih škola u Bosnii Hercegovini zahvaljujući zajedničkim kampanjama koje će se realizovati u 30 gradova BiH. Implementacijaprojekta rezultovat će da svaka škola posjeduje vršnjačkog edukatora i ambasadora mira koji će provestiedukaciju drugih srednjoškolaca unutar škole i na taj način širiti primjere dobre prakse dobrog društva. Na koncu, ciljne grupe su predsjednici svih vijeća učenika u u Bosni i Hercegovini, te kao takvi krajnji korisniciće biti svi srednjoškolci u BiH. Zahvaljujući participativnoj prirodi ovog projekta, ciljna grupa dobija setoveobuka, čime aktivno učestvuje u značajnom broju projektnih aktivnosti: treninzima, kampu i konferenciji. Samo visok nivo uključenosti i učešća ciljnih grupa i krajnjih korisnika u okviru projekta će proizvesti željeniučinak i proširene efekte.

Glavne aktivnosti:

  • Trening za omladinske edukatore – Obuka mladih edukatora koji će učestvovati na pripremnomtreningu i svim aktivnostima projekta. Trening uključuje obuku o multikulturalizmu BiH i o demokratskim procesima i njihovoj važnosti u BiH.
  • 16 edukativnih treninga/radionica – Realizacija treninga za 300 izabranih predstavnika/ca vijećaučenika iz svih srednjih škola u BiH koji će učiti o multikulturalizmu i demokratskim vrijednostima.
  • Istraživanje odnosa mladih prema multikulturalnoj BiH – 15,000 mladih ispitanika širom BiH koji će učestvovati kao ciljna grupa u istraživanju i unapređenju procesa pomirenja u BiH.
  • Kampanje javnog zagovaranja – U skladu sa rezultatima istraživanja realizovat će se kampanja u 30 gradova širom BiH na temu promocije tolerancije, nenasilja, pomirenja i održivog mira u BiH.
  • Kreativni literarni konkurs na temu mir i pomirenja u BiH- Takmičenje otvoreno za svesrednjoškolce u BiH na temu “Mir kao jedini put koji nas spaja”. U sklopu takmičenja se biraju tri najbolja rada.
  • Omladinski mirovni kamp i obuka mladih lidera – Kamp za 35 vršnjačkih edukatora i prilika za razvoj vještina, stavova za uspješno pomirenje i izgradnju održivog mira u društvu.
  • BiH nacionalna konferencija – Konferencija namjenjena za 50 omladinskih lidera, predstavnikasavjeta/vijeća učenika srednjih škola gdje će biti promocija svih rezultata srednjoškolaca.

Projekat “Gradimo mostove rušimo zidove” podržan je od strane Smart Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Klikom OVDJE, imate uvid u dokument sa opštim uslovima za potpisivanje ovog granta, a sve ostale dokumente možete dobiti kontaktirajući nas na zvaničnu e-mail adresu mreSVUBiH-a.