MreSVUBiH provodi istraživanje mladih prema multikulturalnoj BiH

Mreža Savjeta/Vijeća Učenika Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Gradimo mostove – rušimo zidove“ provodi istraživanje mladih prema multikulturalnoj Bosni i Hercegovini.

Projekt je podržan od strane Smart Balkans, a ima u cilju da kroz anketiranje srednjoškolaca i mladih u donese analizu raznolikosti stavova i percepcija mladih u BiH. Uprkos činjenici da je multikulturalnost ključna za društveni napredak, i dalje postoje hipoteze o njoj kao prepreci za nacionalni identitet. Upravo će analiza koja nastane nakon završenog istraživanja dati uvid u stavove mladih BiH o ovoj temi: „Važno nam je da mladi budu pitani i da kažu ono što zaista misle, a ne da drugi govore u njihovo ime ili nagađaju njihove odgovore.“, kaže izvršni direktor mreSVUBiH-a, Ermin Mandžuka.

Do sada, anketi su pristupili i uspješno uradili 3 hiljade srednjoškolaca, od ukupno 15 hiljada ispitanika. Rezultati do sada urađenih anketa pokazuju rezultate koji nisu viđeni prije, a s kojima će se šira javnost upoznati nakon okončanja istraživanja: „Rezultati, osim što će biti javno objavljeni, isti će nakon analize uz set preporuka biti dostavljeni ministarstvima obrazovanja kako bi na osnovu njih imali resurs i povratne informacije u pogledu unaprjeđenja svega što se dovodi u vezu s multikulturalizmom i mladima.“, kaže Mandžuka.

Učenici JU Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” u Tešnju rade na anketi povodom istraživanja

Statistika do sada analiziranih anketa pokazuje da, npr., na pitanje „Smatrate li da multikulturalnost doprinosi budućem razvoju Bosne i Hercegovine?“ dijagram rezultata pokazuje da je 82,1% srednjoškolaca dalo pozitivan odgovor.

Istraživanje je i dalje u fazi prikupljanja podataka, ali bez oskudice volje za učešćem srednjoškolaca i mladih. Jedna od glavnih poruka ovog istraživanje jeste da mlade trebamo pitati za njihovo mišljenje, a ne stvarati predrasude da su pasivni i nezainteresovani, te upravo tako sa sigurnošću se tvrdi da su mladi resurs, a ne problem Bosne i Hercegovine.