mreSVUBiH započeo aktivnosti u okviru projekta YEDI

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini (mreSVUBiH) započela je realizaciju aktivnosti u okviru projekta Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI kojeg finansira Evropska komisija, a realizira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke u saradnji s Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH.

Kroz navedeni projekat Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH želi osigurati mladima nove prilike da identificiraju konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, utječu na promjene politike na lokalnoj i regionalnoj razini i razvijaju lokalne, regionalne entitetske i nacionalne obrazovne aktivnosti za mlade kojima će se mlade transformirati u tolerantne i aktivne građane koji su spremni inicirati i stvarati pozitivne promjene u potpori kontinuiranog procesa pomirenja u BiH.

U početnoj fazi realizacije ovog projekta kreirani su upitnici za istraživanje i analizu stanja NVO sektora i studentskih organizacija u Bosni i Hercegovini i formirani istraživački timovi za istraživanje i analizu, a potom je i započelo istraživanje o kapacitetima nevladinih organizacija koje rade sa mladima i za mlade u Bosni i Hercegovini.

Sastanak sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar.

Urađena je i analiza zakonodavnog i institucionalnog okvira zakona o mladima u BiH na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Također, predstavnici mreSVUBiH-a održali su četiri sastanka sa predstavnicima studentskih organizacija na univerzitetima u Mostaru, Bihaću, Sarajevu i Zenici te započeli istraživanje o kapacitetima studentskih unija/organizacija na osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.