mreVUK ZDK: Budi i ti lice naslovnice

Aktivnost je zasnovana na motivaciji srednjoškolaca i profesora te poboljšanju njihovog odnosa ka putu prijateljstva.

Cilj je bio potaknuti mlade ljude da na kreativan način ispolje svoje talente. To su mogli učiniti svi oni koji su se prijavili na konkurs koji je svaki predsjednik Vijeća učenika u svojoj školi raspisao.

Tema je bila „Ja bih u BiH“. Nije bio preciziran tip odgovora na zadanu temu. Prijavljeni su napisali literarne radove ili pak nacrtali ili naslikali nešto.

Radovi su također bili predstavljeni na proizvoljan način, pa su neki napravili izložbe u školskim holovima ili napravili priredbu gdje su pobjednicima uručili diplome, zahvalnice i prigodne poklone.