stablo_mrevuk3

 

 

 

Mreža Vijeća Učenika Kantona /Županije/Distrikta“ je zajedničko ime za mreže vijeća učenika u kantonima/županijama/distriktu Bosne i Hercegovine. mreVUK/Ž/D predstavlja i zastupa interese srednjoškolaca u kantonu/županiji/distriktu. Ove mreže omogućavaju svakom srednjoškolcu da se lično ili putem izabranog predstavnika u vijeću učenika uključi u rješavanje problema srednjoškolske populacije.

Rukovodstvo Mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. Eldin Ćurovac – Mješovita srednja škola “Enver Pozderović”, Goražde
 2. Tarik Halilović – Gimnazija “Visoko”, Visoko
 3. Dominik Jureta – Srednja strukovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Livno

 

Srednjobosanski kanton

[full_width]

[one_third]

11

[/one_third]

[two_third_last]

Srednjobosanski Kanton, Kanton Središnja Bosna obuhvaća geografsko jezgro Bosne i Hercegovine. Površina SBK je 3199km2. Konstituiraju ga područja općina Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, i Vitez. Na području SBK 1991. godine živjelo je 338.979 stanovnika, a 1999. godine 270.000 stanovnika. Karaktersitike SBK su izrazito planinsko-brdsko područje. Najveće rijeke su Vrbas i Lašva. Geografska centralnost i dolinski zadori Vrbasa i Lašve ističu ovo područje na značajnu tranzitnost u svim smijerovima.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. MSŠ “Novi Travnik”, Novi Travnik
 2. JU SŠ “Travnik”-Nova Bila, Travnik
 3. JU Srednja škola “Uskoplje”, Gornji Vakuf Uskoplje
 4. JU Mješovita srednja škola Donji Vakuf
 5. JU MSŠ ” Zijah Dizdarević”, Fojnica
 6. JU Srednja stručna škola, Bugojno
 7. JU Srednja tehnička škola, Bugojno
 8. JU Gimnazija, Bugojno
 9. JU Mješovita srednja škola “Busovača”, Busovača
 10. JU SŠ “Busovača”, Busovača
 11. JU Mješovita srednja škola “Gornji Vakuf”, Gornji Vakuf-Uskoplje
 12. Katolički školski Centar “Petar Barbarić”, Travnik
 13. JU Srednja škola “Nikola Šop”, Jajce
 14. JU Srednja strukovna škola, Jajce
 15. JU SSŠ” Fojnica”, Kiseljak
 16. JU SŠ “Ivan Goran Kovačić”, Kiseljak
 17. JU SŠ”Kreševo”, Kreševo
 18. JU SŠ “Novi Travnik”, Novi Travnik
 19. JU Srednja glazbena škola “Jakova Gotovca”, Novi Travnik
 20. JU SŠ “Travnik”, Novi Travnik
 21. JU MSŠ “Travnik”, Travnik
 22. MSTŠ “Travnik”, Travnik
 23. JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – MSEUŠ, Travnik
 24. JU MSŠ”Vitez”, Vitez
 25. JU SŠ “Vitez”, Vitez
 26. Elči Ibrahim – pašina medresa Travnik

Unsko-sanski kanton

[full_width]

[one_third]

10

[/one_third]

[two_third_last]

Područje Unsko-sanskog kantona zauzima sjeverozapadni dio države BiH sa ukupnom površinom od 4.841 m2 ili 8,2% ukupne površine BiH, a sastoji se od osam općina: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša. Područje Unsko – sanskog kantona zauzima sjeverozapadni dio države BiH  sa ukupnom površinom od 4.841 km2 ili 8,2 % ukupne površine BiH. Na tom prostoru živi oko 305.000 stanovnika. Sjedište kantona je u Bihaću.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. JU Gimnazija, Bihać
 2. JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola, Bihać
 3. JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka škola, Bihać
 4. JU Mješovita srednja škola, Bihać
 5. JU Medicinska škola, Bihać
 6. JU Umjetnička škola, Bihać
 7. JU Gimnazija, Sanski Most
 8. JU MSŠ”Amir Žilić” Sanki Most
 9. JU Srednja poljoprivredn škola “Sanus Futurum”, Sanski Most
 10. JU Opća gimnazija “Bosanska Krupa”, Bosanska Krupa
 11. JU MSŠ”Safet Krupić”, Bosanska Krupa
 12. JU MSŠ”Bosanski Petrovac”, Bosanski Petrovac
 13. JU MSŠ “Bužim”, Bužim
 14. JU Gimnazija, Cazin
 15. JU I srednja škola, Cazin
 16. JU II srednja škola, Cazin
 17. JU MSŠ “Ključ”, Ključ
 18. JU Gimnazija “Velika Kladuša”, Velika Kladuša
 19. JU I srednja škola “Husein Džanić”, V. Kladuša
 20. JU II srednja škola, Velika Kladuša

Tuzlanski kanton

[full_width]

[one_third]

7

[/one_third]

[two_third_last]

Kanton Tuzla obuhvata trinaest općina: Banovići, Doboj-Istok, Gradačac, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Čelić, Lukavac, Srebrenik, Teočak, Sapna, živinice i Tuzla. Tuzlanski kanton obuhvata površinu od 2.649 m2. Tuzlanski kanton zauzima površinu od 2.649 km2, odnosno 10,1% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine ili 5,17% teritorije Bosne i Hercegovine, sa gustinom naseljenosti od 189,8 stanovnika po km2 . Prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku iz 2005. godine, na ovom području živi 502.862 stanovnika. Sjedište Vlade Kantona je u Tuzli, koji je kulturni, univerzitetski i medicinsko-klinički centar ove regije.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Mješovita srednja škola “Sapna”, Sapna
 2. JU Gimnazija “Živinice”, Živinice
 3. JU Građevinsko-geodetska škola, Tuzla
 4. JU MSŠ “Banovići”, Banovići
 5. JU MSŠ” Abdulah Kovačević”, Čelić
 6. JU MSŠ “Doboj Istok”, Velika Brijesnica
 7. JU MSŠ”Gračanica”, Gračanica
 8. JU Gimnazija “Mustafa Novalić” Gradačac
 9. JU MSŠ “Hasan Kikić”, Gradačac
 10. JU MSŠ”Kalesija”, Kalesija
 11. JU MSŠ “Musa Ćasim Ćatić”, Kladanj
 12. JU MS Ekonomsko- hemijska škola, Lukavac
 13. JU MS elektro-mašinska škola, Lukavac
 14. JU MSŠ”Srebrenik”, Srebrenik
 15. JU Gimnazija “Ismet Mujezinović”, Tuzla
 16. JU Srednja medicinska škola Tuzla
 17. JU Mješovita srednja hemijska škola, Tuzla
 18. JU Srednja ekonomska škola Tuzla
 19. JU KŠC “Sveti Franjo”, Tuzla
 20. JU Srednja ekonomsko – trgovinska škola Tuzla
 21. JU MSŠ”Tuzla”, Tuzla
 22. JU MSŠ “Teočak”, Teočak
 23. JU Turističko-ugostiteljska škola, Tuzla
 24. JU MS Mašinska škola, Tuzla
 25. JU MS Rudarska škola, Tuzla
 26. JU Srednja muzička škola, Tuzla
 27. Gimnazija ,,Meša Selimović” Tuzla
 28. JU “Gimnazija Lukavac”, Lukavac
 29. JU Gimnazija ” dr Mustafa Kamarić”, Gračanica
 30. Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 31. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

Zeničko-dobojski kanton

[full_width]

[one_third]

6

[/one_third]

[two_third_last]

Zeničko-dobojski kanton (skraćeno: ZDK) je jedan od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine. Ovaj kanton čine slijedeće opštine: Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš, Olovo, Maglaj, Zavidovići, žepče, Tešanj, Doboj-Jug, Usora.
Površina Kantona je oko 3.950 km2, pretežno brdsko-planinsko područje, na kome živi oko 400.000 stanovnika multietničkog sastava. Najveći dio prostora proteže se duž rijeke Bosne, čiji se izvor nalazi ispod planine Igman.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. JU Ekonomska škola, Zenica
 2. JU Stručna zanatska škola, Zenica
 3. JU Srednja mješovita škola,,Mladost” Zenica
 4. KŠC “Sv. Pavao”, Zenica
 5. JU Mješovita srednja škola “Stjepan Radić”, Usora
 6. JU Srednja stručna škola, Zavidovići
 7. JU STŠ “Kemal Kapetanović”, Kakanj
 8. JU MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, Breza
 9. JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić”, Tešanj
 10. JU Srednja tehnička škola, Tešanj
 11. JU Druga gimnazija, Zenica
 12. JU Tehnička škola, Zenica
 13. JU Gimnazija ” Muhsin Rizvić”, Breza
 14. JU Gimnazija “Edhem Mulabdić”, Maglaj
 15. JU Prva gimnazija, Zenica
 16. JU Gimnazija ” Muhsin Rizvić”, Kakanj
 17. JU Mješovita srednja škola, Kakanj
 18. JU MSŠ “Hazim Šabanović”, Visoko
 19. JU MSŠ “NORDBAT-2” Vareš
 20. JU Srednja tehnička škola, Zavidovići
 21. JU MSŠ “Musa Ćasim Ćatić”, Olovo
 22. JU Mješovita srednja škola Maglaj
 23. JU Srednja muzička škola, Zenica
 24. Medresa “Osman-ef. Redžović” Visoko
 25. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok, Brijesnica Velika
 26. JU Gimnazija, Visoko
 27. Gimnazija “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
 28. JU Medicinska škola, Zenica
 29. JU Mješovita srednja škola, Zenica
 30. Srednja mješovita škola ,,Žepče” Žepče
 31. Mješovita srednja škola Tešanj
 32. Mješovita srednja škola Kakanj
 33. Mješovita srednja industrijska škola Zenica

Posavski kanton/županija

[full_width]

[one_third]

5

[/one_third]

[two_third_last]

Županija Posavska je jedan od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine i sastoji se od dva teritorijalno odvojena džepa. županija se dalje dijeli na tri općine: Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz 2004. godine, u Posavskom kantonu živi 44,868 stanovnika.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Školski centar fra Martina Nedića, Orašje
 2. Srednja škola “Pere Zečevića”, Odžak
 3. Srednja strukovna škola, Orašje

Hercegovačko-neretvanski kanton

[full_width]

[one_third]

9

[/one_third]

[two_third_last]

Hercegovačko-neretvanski kanton je sedmi od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Kanton se nalazi u Hercegovinu. Glavni grad Kantona je Mostar. Površina kantona je 4.401 km² a ukupno stanovništvo je otprilike 225.930.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Srednja turističko – ugostiteljska škola Mostar
 2. Srednja škola Jablanica
 3. II Gimnazija Mostar
 4. Srednja škola Čapljina
 5. Poljoprivredna – tekstilna škola Mostar
 6. JU Srednja građevinska škola Mostar
 7. JU Srednje ekonomska i ugostiteljsko turistička škola Mostar
 8. Srednja medicinska škola “Sestara Milosrdnica” Mostar
 9. JU Srednja elektrotehnička škola Mostar
 10. Karađoz- begova medresa Mostar
 11. Srednja medicinska škola Mostar
 12. Srednja škola Prozor – Rama
 13. Srednja prometna škola Mostar
 14. Srednja škola Fra Slavka Barbarića, Čitluk
 15. Srednja mašinsko – saobraćajna škola Mostar
 16. Gimnazija fra Grge Martića
 17. Srednja škola Stolac
 18. Muzička škola I i II stupnja Mostar
 19. JU Srednja strojarska škola Fausta Vrančića Mostar
 20. Koledž ujedinjenog svijeta Mostar
 21. Srednja škola ,,Konjic” Konjic
 22. Gimnazija Mostar
 23. Srednja likovna škola fra Gabrijela Jurkića Mostar
 24. Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar

Zapadnohercegovački kanton/županija

[full_width]

[one_third]

4

[/one_third]

[two_third_last]

Zapadnohercegovački kanton je jedan od deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po procjenama ima 81.707 stanovnika.

Središte kantona nalazi se u Širokom Brijegu.Općine u kantonu su: Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg.

[/two_third_last]

 

[/full_width]

 

 

Škole:

 1. Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića, Ljubuški
 2. Srednja strukovna škola Posušje
 3. Gimnazija Ljubuški
 4. Gimnazija fra Grge Martića Posušje
 5. Srednja strukovna škola Široki Brijeg
 6. Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg

Kanton Sarajevo

[full_width]

[one_third]

3

[/one_third]

[two_third_last]

Kanton Sarajevo obuhvata grad Sarajevo i okolne općine, odnosno općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća. Prema procjenama, u njemu živi 423.645 stanovnika (stanje 30.6.2009.)

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo
 2. JU Srednja medicinska škola-Jezero Sarajevo
 3. Željeznički školski centar
 4. Srednja ugostiteljsko – turistička škola Sarajevo
 5. Srednja ekonomska škola Sarajevo
 6. Srednjoškolski centar Hadžići
 7. Srednja medicinska škola Sarajevo
 8. Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
 9. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo
 10. JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 11. JU Gimnazija Obala
 12. Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo
 13. Srednja elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
 14. Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
 15. JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo
 16. Srednja zubotehnička škola Sarajevo
 17. Centar za slijepu i slbovidnu djecu i omladinu, Sarajevo
 18. Perzijsko-bosanski koledž sa internatom Ilijaš
 19. Duga gimnazija Sarajevo
 20. Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža
 21. Gazi Husrev-Begova Medresa Sarajevo
 22. Katolički školski centar- Opća gimnazija Sarajevo
 23. Katolički školski centar- Srednja medicinska škola Sarajevo
 24. Treća gimnazija Sarajevo
 25. Srednja škola primjenjenih umjetnosti Sarajevo
 26. JU Peta gimnazija
 27. Prva gimnazija Sarajevo
 28. JU Srednja trgovačka škola, Sarajevo
 29. Četvrta gimnazija Ilidža
 30. Srednjoškolski centar Vogošća
 31. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 32. Srednja mašinska tehnička škola, Sarajevo
 33. Srednja elektrotehnička škola, Sarajevo
 34. SŠC ,,Nedžad Ibrišinović” Ilijaš

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

[full_width]

[one_third]

1

[/one_third]

[two_third_last]

Bosansko-podrinjski kanton Goražde (do 2001. godine Goraždansko-podrinjski kanton) je peti od deset kantona Federacije BiH. Kanton se nalazi u istočnoj Bosni pored kantona Sarajevo. Centar Kantona je Goražde. Površina kantona je 504,6 km² a ukupno stanovništvo je otprilike 35.208. Kanton se sastoji od općina Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. STŠ “Hasib Hadžović”, Goražde
 2. MSŠ “Enver Pozderović” Goražde
 3. SSŠ ,,Džemal Bijedić” Goražde

Hercegbosanska županija / Kanton 10.

[full_width]

[one_third]

2

[/one_third]

[two_third_last]

Hercegbosanska županija je deseta i teritorijalno najveća od ukupno deset županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, također poznata i pod imenom županija br. 10. Nalazi se u srednjozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, duž granice s Republikom Hrvatskom. Sjedište županije (ranije i župana) je u Kupresu, sjedište županijske skupštine u Tomislavgradu a sjedište vlade u Livnu. Prirodne i zemljopisne karakteristike ovog područja su raznolike, od plodnih, prostranih polja i nepreglednih pašnjaka, rijeka i jezera pa do stoljetnih listopadnih i zimzelenih šuma, i pružaju obilne mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji, stočarstvu, te drvnoj industriji.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Srednja strukovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Livno
 2. JU Srednja ekonomska škola, Livno
 3. Srednja strukovna škola Tomislavgrad
 4. JU MŠS “Drvar”, Drvar
 5. SŠ “Kupres”, Kupres
 6. Opća gimnazija Livno
 7. Srednja škola Glamoč
 8. Gimnazija ,,Marka Marulića” Tommislavgrad

Brčko Distrikt

[full_width]

[one_third]

8

[/one_third]

[two_third_last]

Brčko Distrikt je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine. Nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Distrikt je pod medjunarodnom upravom. Njegovo sjedište je grad Brčko.

[/two_third_last]

[/full_width]

 

Škole:

 1. Gimnazija “Vaso Pelagić” Distrikt Brčko
 2. Ekonomska škola Distrikt Brčko
 3. Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 4. JU Tehnička škola Distrikt Brčko