Mreža Vijeća Učenika Kantona /Županije/Distrikta“ je zajedničko ime za mreže vijeća učenika u kantonima/županijama/distriktu Bosne i Hercegovine. mreVUK/Ž/D predstavlja i zastupa interese srednjoškolaca u kantonu/županiji/distriktu. Ove mreže omogućavaju svakom srednjoškolcu da se lično ili putem izabranog predstavnika u vijeću učenika uključi u rješavanje problema srednjoškolske populacije.

Rukovodstvo Mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. Matea Martinović – Franjevačka klasična gimnazija Visoko
 2. Lejla Čirić– SŠ “Tin Ujević” Glamoč
 3. Hana Kurtović– Prva gimnazija Sarajevo
 4. Vildana Bašić – STŠ “Hasib Hadžović” Goražde
 5. Dženana Halilović – Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 6. Lucija Penava -Gimnazija fra Grge Martića Posušje
 7. Dženis Fejzić – Srednja mješovita škola “Zijah Dizdarević” Fojnica
 8. Sevda Muratović – Medresa Reis Džemaludin ef. Čaušević Cazin
 9. Lucian Franjičić – Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića Mostar
 10. Elma Bajraktarević – Tehnička škola Brčko
Srednjobosanski kanton

11

Srednjobosanski Kanton, Kanton Središnja Bosna obuhvaća geografsko jezgro Bosne i Hercegovine. Površina SBK je 3199km2. Konstituiraju ga područja općina Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, i Vitez. Na području SBK 1991. godine živjelo je 338.979 stanovnika, a 1999. godine 270.000 stanovnika. Karaktersitike SBK su izrazito planinsko-brdsko područje. Najveće rijeke su Vrbas i Lašva. Geografska centralnost i dolinski zadori Vrbasa i Lašve ističu ovo područje na značajnu tranzitnost u svim smijerovima.

 

Škole:

 1. MSŠ “Novi Travnik”, Novi Travnik
 2. JU SŠ “Travnik”-Nova Bila, Travnik
 3. JU Srednja škola “Uskoplje”, Gornji Vakuf Uskoplje
 4. JU Mješovita srednja škola Donji Vakuf
 5. JU MSŠ ” Zijah Dizdarević”, Fojnica
 6. JU Srednja stručna škola, Bugojno
 7. JU Srednja tehnička škola, Bugojno
 8. JU Gimnazija, Bugojno
 9. JU Mješovita srednja škola “Busovača”, Busovača
 10. JU SŠ “Busovača”, Busovača
 11. JU Mješovita srednja škola “Gornji Vakuf”, Gornji Vakuf-Uskoplje
 12. Katolički školski Centar “Petar Barbarić”, Travnik
 13. JU Srednja škola “Nikola Šop”, Jajce
 14. JU Srednja strukovna škola, Jajce
 15. JU SSŠ” Fojnica”, Kiseljak
 16. JU SŠ “Ivan Goran Kovačić”, Kiseljak
 17. JU SŠ”Kreševo”, Kreševo
 18. JU SŠ “Novi Travnik”, Novi Travnik
 19. JU Srednja glazbena škola “Jakova Gotovca”, Novi Travnik
 20. JU SŠ “Travnik”, Novi Travnik
 21. JU MSŠ “Travnik”, Travnik
 22. MSTŠ “Travnik”, Travnik
 23. JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – MSEUŠ, Travnik
 24. JU MSŠ”Vitez”, Vitez
 25. JU SŠ “Vitez”, Vitez
 26. Elči Ibrahim – pašina medresa Travnik
Unsko-sanski kanton

10

Područje Unsko-sanskog kantona zauzima sjeverozapadni dio države BiH sa ukupnom površinom od 4.841 m2 ili 8,2% ukupne površine BiH, a sastoji se od osam općina: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša. Područje Unsko – sanskog kantona zauzima sjeverozapadni dio države BiH  sa ukupnom površinom od 4.841 km2 ili 8,2 % ukupne površine BiH. Na tom prostoru živi oko 305.000 stanovnika. Sjedište kantona je u Bihaću.

 

Škole:

 1. Gimnazija Bihać
 2. Mašinsko-saobraćajna srednja škola, Bihać
 3. Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka škola, Bihać
 4. Mješovita srednja škola, Bihać
 5. Medicinska škola, Bihać
 6. Umjetnička škola, Bihać
 7. Katolički školski centar "Ivan Pavao II" Bihać
 8. Richmond Park College Bihać
 9.  Gimnazija Sanski Most
 10.  Mješovita srednja škola Sanki Most
 11.  Srednja poljoprivredn škola “Sanus Futurum”, Sanski Most
 12.  Gimnazija “Bosanska Krupa”
 13. Mješovita srednja škola ”Safet Krupić”, Bosanska Krupa
 14. Mješovita srednja škola ”Bosanski Petrovac”
 15. Mješovita srednja škola “Bužim”
 16. Gimnazija Cazin
 17. I srednja škola Cazin
 18. II srednja škola Cazin
 19. Medresa "Džemaludin Čaušević" Cazin
 20. Mješovita srednja škola “Ključ”
 21. Gimnazija “Velika Kladuša”
 22. I srednja škola “Husein Džanić” Velika Kladuša
 23. II srednja škola, Velika Kladuša
Tuzlanski kanton

7

Kanton Tuzla obuhvata trinaest općina: Banovići, Doboj-Istok, Gradačac, Gračanica, Kladanj, Kalesija, Čelić, Lukavac, Srebrenik, Teočak, Sapna, živinice i Tuzla. Tuzlanski kanton obuhvata površinu od 2.649 m2. Tuzlanski kanton zauzima površinu od 2.649 km2, odnosno 10,1% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine ili 5,17% teritorije Bosne i Hercegovine, sa gustinom naseljenosti od 189,8 stanovnika po km2 . Prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku iz 2005. godine, na ovom području živi 502.862 stanovnika. Sjedište Vlade Kantona je u Tuzli, koji je kulturni, univerzitetski i medicinsko-klinički centar ove regije.

 

Škole:

 1. Behram- begova medresa, Tuzla
 2. Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
 3. Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla
 4. Turističko- ugostiteljska škola Tuzla
 5. Građevinsko-geodetska škola Tuzla
 6. Elektrotehnička škola Tuzla
 7. Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 8. Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 9. Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 10. Srednja muzička škola Tuzla
 11. Srednja medicinska škola Tuzla
 12. Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 13. Mješovita srednja škola Tuzla
 14. Katolički školski centar „Sveti Franjo“ - Opća gimnazija Tuzla
 15. Mješovita srednja škola Gračanica
 16. Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 17. Mješovita srednja škola „Doboj Istok“ Brijesnica Velika
 18. Gimnazija Lukavac
 19. Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 20. Ekonomsko- hemijska škola Lukavac
 21. Gimnazija ”Mustafa Novalić” Gradačac
 22. Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 23. Mješovita srednja škola "Banovići"
 24. Mješovita srednja škola "Sapna"
 25. Mješovita srednja škola "Teočak"
 26. Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj
 27. Mješovita srednja škola "Čelić"
 28. Mješovita srednja škola "Srebrenik"
 29. Mješovita srednja škola "Kalesija"
 30. Gimnazija Živinice
 31. Mješovita srednja škola "Živinice"
Zeničko-dobojski kanton

6

Zeničko-dobojski kanton (skraćeno: ZDK) je jedan od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine. Ovaj kanton čine slijedeće opštine: Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš, Olovo, Maglaj, Zavidovići, žepče, Tešanj, Doboj-Jug, Usora.
Površina Kantona je oko 3.950 km2, pretežno brdsko-planinsko područje, na kome živi oko 400.000 stanovnika multietničkog sastava. Najveći dio prostora proteže se duž rijeke Bosne, čiji se izvor nalazi ispod planine Igman.

 

Škole:

 1. Prva gimnazija Zenica
 2. Druga gimnazija Zenica
 3. Katolički školski centar "Sveti Pavao" -Opća gimnazija, Zenica
 4. Srednja ekonomska škola Zenica
 5. Srednja muzička škola Zenica
 6. Medicinska škola Zenica
 7. Tehnička škola Zenica
 8. Stručna zanatska škola Zenica
 9. Stručna industrijska škola Zenica
 10. Mješovita srednja škola Zenica
 11. Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 12. Richmond park International School Zenica
 13. Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj
 14. Srednja tehnička škola "Kemal Kapetanović" Kakanj
 15. Srednja stručna škola Kakanj
 16. Gimnazija "Mushin Rizvić" Breza
 17. Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza
 18. Mješovita srednja škola Maglaj
 19. Gimnazija "Edhem Mulabdić" Maglaj
 20. Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 21. Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" Tešanj
 22. Srednja tehnička škola Tešanj
 23. Mješovita srednja škola Tešanj
 24. Mješovita srednja škola "Nordbat 2" Vareš
 25. Gimnazija Visoko
 26. Franjevačka klasična gimnazija Visoko
 27. Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović"  Visoko
 28. Medresa " Osman-ef. Redžović" Visoko
 29. Gimnazija "Rizah Odžekić" Zavidovići
 30. Srednja tehnička škola Zavidovići
 31. Srednja stručna škola Zavidovići
 32. Mješovita srednja škola "Stjepan Radić" u Sivši, Usora
Posavski kanton/županija

5

Županija Posavska je jedan od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine i sastoji se od dva teritorijalno odvojena džepa. županija se dalje dijeli na tri općine: Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku iz 2004. godine, u Posavskom kantonu živi 44,868 stanovnika.

 

Škole:

 1. Školski centar "Fra Martina Nedića", Orašje
 2. Srednja škola “Pere Zečevića”, Odžak
 3. Srednja strukovna škola, Orašje
Hercegovačko-neretvanski kanton

9

Hercegovačko-neretvanski kanton je sedmi od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Kanton se nalazi u Hercegovinu. Glavni grad Kantona je Mostar. Površina kantona je 4.401 km² a ukupno stanovništvo je otprilike 225.930.

 

Škole:

 1. Gimnazija Mostar
 2. Druga gimnazija Mostar
 3. Srednja medicinska škola, Mostar
 4. Mašinsko- saobraćajna škola, Mostar
 5. Srednja građevinska škola, Mostar
 6. Srednja elektrotehnička škola, Mostar
 7. Srednja tekstilna i poljoprivredna škola, Mostar
 8. Srednja muzička škola I i II stupnja, Mostar
 9. Karađoz - begova medresa, Mostar
 10. Gimnazija "Fra Grge Matića" Mostar
 11. Srednja prometna škola, Mostar
 12. Srednja građevinska škola" Jurja Dalmatinca" Mostar
 13. Srednja ekonomska škola "Dr Joze Martinovića" Mostar
 14. Srednja turističko-ugostiteljska škola, Mostar
 15. Srednja medicinska škola 2Sestara milosrdnica" Mostar
 16. Srednja elektrotehnička škola "Ruđera Boškovića" Mostar
 17. Srednja strojarska škola "Fausta Vrančića" Mostar
 18. Srednja škola likovnih umjetnosti "Gabrijela Jurkića" Mostar
 19. Srednja glazbena škola "Ivana pl. Zajca" Mostar
 20. IPG Internacionalna privatna gimnazija s pravom javnosti, Mostar
 21. Srednja škola Prozor
 22. Srednja škola Neum
 23. Srednja škola Čapljina
 24. Srednja škola "Dr fra Slavka Barbarića" Čitluk
 25. Srednja škola Stolac
 26. Srednja škola Konjic
 27. Srednja škola Jablanica
Zapadnohercegovački kanton/županija

4

Zapadnohercegovački kanton je jedan od deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po procjenama ima 81.707 stanovnika.

Središte kantona nalazi se u Širokom Brijegu.Općine u kantonu su: Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg.

 

 

 

Škole:

 1. Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića, Ljubuški
 2. Gimnazija Ljubuški
 3. Srednja strukovna škola Posušje
 4. Gimnazija fra Grge Martića Posušje
 5. Srednja strukovna škola Široki Brijeg
 6. Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg
 7. Glazbena škola Široki Brijeg
 8. Srednja škola Antuna Branka Šimića Grude
Kanton Sarajevo

3

Kanton Sarajevo obuhvata grad Sarajevo i okolne općine, odnosno općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća. Prema procjenama, u njemu živi 423.645 stanovnika (stanje 30.6.2009.)

 

Škole:

 

 1. Prva gimnazija, Sarajevo
 2. Druga gimnazija, Sarajevo
 3. Treća gimnazija, Sarajevo
 4. Četvrta gimnazija, Sarajevo
 5. Peta gimnazija, Sarajevo
 6. Gimnazija Dobrinja, Sarajevo
 7. Gimnazija Obala, Sarajevo
 8. Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo
 9. Srednja škola grafičkih tehnologija, multimedije i dizajna, Sarajevo
 10. Srednja elektrotehnička škola, Sarajevo
 11. Srednja ekonomska škola, Sarajevo
 12. Srednja škola za saobraćaj i telekomunikacije, Sarajevo
 13. Željezniči školski centar, Sarajevo
 14. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo
 15. Srednja elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo
 16. Srednja građevinsko-geodetska škola, Sarajevo
 17. Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo
 18. Srednja mašinska tehnička škola, Sarajevo
 19. Srednja medicinska škola Bjelave, Sarajevo
 20. Srednja zubotehnička škola, Sarajevo
 21. Srednja medicinska škola Jezero, Sarajevo
 22. Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Sarajevo
 23. Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, Sarajevo
 24. Srednja škola primijenjenih umjetnosti, Sarajevo
 25. Srednja ugostiteljsko- turistička škola, Sarajevo
 26. Srednja muzička škola, Sarajevo
 27. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
 28. Srednjoškolski centar Hadžići
 29. Srednjoškolski centar Vogošća
 30. Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
 31. Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Sarajevo
 32. Gazi- husrev begova medresa, Sarajevo
 33. Katolički školski centar - Opća realna gimnazija, Sarajevo
 34. Katolički školski centar - Srednja medicinska škola, Sarajevo
 35. Gimnazija „Richmond Park College“ Sarajevo
 36. "Richmond Park International Secondary School" Sarajevo
 37. Perzijsko - bosanski koledž, Ilijaš
 38. Gimnazija SSST, Sarajevo
 39. Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo
 40. Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo
 41. Srednja škola - Gimnazija "Maarif" Sarajevo
Bosansko-podrinjski kanton Goražde

1

Bosansko-podrinjski kanton Goražde (do 2001. godine Goraždansko-podrinjski kanton) je peti od deset kantona Federacije BiH. Kanton se nalazi u istočnoj Bosni pored kantona Sarajevo. Centar Kantona je Goražde. Površina kantona je 504,6 km² a ukupno stanovništvo je otprilike 35.208. Kanton se sastoji od općina Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina.

 

Škole:

 1. Srednja tehnička škola “Hasib Hadžović”, Goražde
 2. Mješovita srednja škola “Enver Pozderović” Goražde
 3. Srednja stručna škola ,,Džemal Bijedić” Goražde
Hercegbosanska županija / Kanton 10.

2

Hercegbosanska županija je deseta i teritorijalno najveća od ukupno deset županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, također poznata i pod imenom županija br. 10. Nalazi se u srednjozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, duž granice s Republikom Hrvatskom. Sjedište županije (ranije i župana) je u Kupresu, sjedište županijske skupštine u Tomislavgradu a sjedište vlade u Livnu. Prirodne i zemljopisne karakteristike ovog područja su raznolike, od plodnih, prostranih polja i nepreglednih pašnjaka, rijeka i jezera pa do stoljetnih listopadnih i zimzelenih šuma, i pružaju obilne mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji, stočarstvu, te drvnoj industriji.

 

Škole:

 1. Srednja strukovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Livno
 2.  Srednja ekonomska škola Livno
 3. Gimnazija Livno
 4. Srednja strukovna škola Tomislavgrad
 5. Gimnazija ,,Marka Marulića” Tomislavgrad
 6. Srednja škola “Drvar”
 7. Srednja škola “Kupres”
 8. Srednja škola "Tin Ujević" Glamoč
Brčko Distrikt

8

Brčko Distrikt je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine. Nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Distrikt je pod medjunarodnom upravom. Njegovo sjedište je grad Brčko.

 

Škole:

 1. Gimnazija “Vaso Pelagić”  Brčko
 2. Ekonomska škola Brčko
 3. Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 4. Tehnička škola Brčko