Mreža vijeća učenika BiH potpisala Memorandum o saradnji s Vijećem mladih FBiH

U Zenici je danas potpisan Memorandum o saradnji između Mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Potpisivanje je upriličeno u sklopu redovne Skupštine Vijeća mladih FBiH, a na kojoj prisustvuju predstavnici Mreže vijeća učenika BiH.

Potpisnici Memoranduma dijele zajedničku viziju koja podrazumijeva mlade kao nosioce promjena u bh. društvu, a kojima treba osigurati sistemska rješenja za njihovo aktivno djelovanje. Pored toga, potpisnici smatraju kako je potrebno zajednički raditi na organiziranju, aktiviranju te uključivanju mladih u volonterske aktivnosti kao i na svim drugih temama od interesa za mlade.

Memorandum je potpisan s ciljem stvaranja i uspostavljanja saradnje između Mreže vijeća učenika BiH i Vijeća mladih FBiH koja podrazumijeva razmjenu znanja i zajedničkih aktivnosti na polju omladinskih politika i drugih aktivnost koje se tiču mladih.