Na promišljaonici u Mostaru istaknuti problemi komunalne čistoće i nacionalizma

U petak je u prostorijama Hotela „Bristol“ u Mostaru nastavljen serijal građanskih promišljaonica „Priče iz nepričave“, koje realizira Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH zajedno sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke.

Učesnici su bili studenti i mladi koji su razgovarali o temama bitnim za život građana Mostara. Tokom promišljaonice kao glavni problem istaknut je problem odlaganja otpada u Mostaru te komunalne čistoće, koji su povezani sa neriješenim statusom deponije Uborak oko čijeg se zatvaranja i izmještanja već duži vremenski period vode rasprave.

Mladi su u Mostaru zabrinuti rastućom pojavom nacionalizma i njegovog jačanja među mladima. Naglasili su da se približavaju se lokalni izbori, pa se u društvu sve više osjete napetosti uzrokovane opasnom retorikom i oštrom kampanjom koju vode političke stranke. Učesnici promišljaonice su upozorili da su zbog svega toga mladi sve  izloženiji manipulacijom političkih stranaka i političara.

Nakon diskusije je zaključeno da su mladi nosioci promjena u društvu i da upravo oni trebaju biti ti koji će spriječiti širenje nacionalizma i mržnje u društvu.