Nastavljen serijal online promišljaonica: Mladi razgovarali o neophodnim promjenama u obrazovanju

Nastavljena je građanska promišljaonica koju je 4. juna organizovao mreSVUBiH uz pokroviteljstvo Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj. Nastavak je održan u četvrtak 24.6.2020. godine,  sa početkom u 18.00h, putem online platforme ZOOM meetings. Promišljaonici je prisustvovalo 18 učesnika iz BiH, ali i iz regiona. Kovoditelj promišljaonice je bio Vedad Štaljo.

Promišljaonica je krenula uobičajeno, sa međusobnim upoznavanjem, gdje su se novi učesnici predstavili, rekli odakle dolaze, te čime se bave i šta studiraju. Učesnici koji su bili i na prethodnoj promišljaonici su naveli samo imena i prezimena. Bitno je napomenuti da su učestvovali sagovornici u dobi od 18 do 28 godina.

Nakon upoznavanja, učesnici su bili podijeljeni u četiri grupe. Svaka grupa je imala zadatak da predstavi „šta bi to oni prvo uradili i šta bi promijenili da su ministri kulture, obrazovanja ili osobe koje donose odluke“. Navedena aktivnost je trajala deset minuta, nakon čega su se učesnici vratili u glavnu grupu, te je počela diskusija na zadanu temu. Kovoditelj promišljaonice Vedad Štaljo je istakao da su imali zaista kvalitetne mlade ljude koji su imali šta da kažu o ovoj zanimljivoj temi. Svi učesnici su iznijeli svoj stav i dali osvrt na trenutno stanje u BiH, kao i u državama regiona.

Promišljaonica je trajala nešto više od sat i po i završena je u 19:45h. Svi učesnici su bili zadovoljni ovom promišljaonicom. Moglo se čuti dosta novih razmišljanja, te saznati šta se i na koji način radi na ostalim fakultetima. Organizatori su se složili da je promišljaonica bila izuzetno kvalitetna, te da se iskreno raduju narednom susretu.

Autori teksta: Nevio Bruck i Vedad Štaljo