mreSVUBiH je ujedinjeno tijelo svih savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje savjeta/vijeća učenika u svih srednjim školama na nivou države. Ovo tijelo čine predsjednici savjeta/vijeća učenika u čitavoj Bosni i Hercegovini koji zajedno predstavljaju grozd aktivizma Bosne i Hercegovine.

Mreža Vijeća Učenika Kantona FBIH (mreVUK) je zajedničko ime za mreže vijeća učenika u kantonima Bosne i Hercegovine. mreVUK predstavlja i zastupa interese srednjoškolaca u kantonu. Ove mreže omogućavaju svakom srednjoškolcu da se lično, ili putem izabranog predstavnika u vijeću učenika, uključi u rješavaanje problema srednjoškolske populacije.

Mreža Savjeta Učenika Republike Srpske je zajedničko tijelo savjeta učenika svih 88 srednjih škola u Republici Srpskoj. mRESURS predstavlja i zastupa interese svih srednjoškolaca Republike Srpske. Ova mreža omogućava svakom srednjoškolcu da se lično ili putem izabranog predstavnika u savjetu učenika, uključi u rješavanje problema srednjoškolsk epopulacije. Naziv mRESURS simbblizuje ideju da su mladi resurs koji može značajno doprinijeti razvoju zajednice i društva u cjelini.

Vizija

Društvo u kojem su srednjoškolci prepoznati kao resurs koji država koristi, a ne kao problem koji treba rješavati.

Misija

Mreža Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH):

1. umrežava Savjete/Vijeća učenika svih srednjih škola na nivou Bosne i Hercegovine;

2. predstavlja i zastupa interese svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini;

3. jačanjem kapaciteta srednjoškolske populacije stvara uslove za aktivno učešće srednjoškolaca u procesu donošenja odluka na svim nivoima;

4. te doprinosi razvoju društva jednakih mogućnosti u procesu pomirenja.

Ciljevi

1. Umrežavanje demokratski izabranih predstavnika srednjoškolaca i uspostavljanje funkcionalnih mehanizama rada i samoodrživosti Mreže Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH);

2. Jačanje liderskih kapaciteta srednjoškolaca kroz edukaciju, analizu potreba kao i kreiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti;

3. Kreiranje platforme zajedničkog djelovanja za zastupanje interesa srednjoškolske populacije u donošenju odluka, a posebno procesu reformi obrazovanja u Bosni i Hercegovini;

4. Razvoj efikasnog mehanizma saradnje sa relevantnim vladinim institucijama na svim nivoima vlasti;

5. Stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj volonterizma i aktivizma među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini;

6. Promocija demokratskih sistema vrijednosti među srednjoškolskom populacijom;

7. Omogućavanje mobilnosti srednjoškolske populacije u Bosni i Hercegovini;

8. Širenje iskustava dobre prakse na regionalnom nivou.