Održan drugi trening za predstavnike srednjoškolaca BPK

U prostorijama sarajevske Treće gimnazije, 11.02.2019. godine, održan je jednodnevni trening za članove Mreže vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona u organizaciji Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine.

Trening je bio odlična prilika da se prikažu rezultati dosadašnjeg rada ove dvije Mreže, razgovara o timskom radu, motivaciji, ali i isplaniraju aktivnosti za ostatak ove školske godine.

Poseban akcent srednjoškolci su stavili na ovogodišnju mreSVUBiH kampanju koju su otpočeli istraživanjem na temu vršnjačkog nasilja, govora mržnje, mobilnosti mladih u Bosni i Hercegovini, ali i ekstremizmu. Nastavak ove kampanje planiran je kantonalnom aktivnošću Mreže vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona, ali i završnom aktivnošću u Sarajevu koja će okupiti srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine.

Pored radne atmosfere, kao i svaki put do sada, srednjoškolci su svoje slobodno vrijeme iskoristili za druženje i sklapanje novih prijateljstava.

Eldin Ćurovac, predsjednik Mreže vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona, istakao je kako je zadovoljan radom svoje Mreže od početka školske 2018/19 godine, ali i da očekuje još bolje rezultate do kraja iste. Također je spomenuto da su treninzi ovakvog tipa jedinstvena prilika za srednjoškolce da rade i surađuju sa vršnjacima istih afiniteta, ali i poboljšanju statusa svih srednjoškolaca sa područja čitave naše države.

Kalendar aktivnosti je isplaniran, a na Vama je da nas pratite na našim društvenim mrežama i saznate šta to radimo u narednom periodu.