Održan sastanak projektnog tima mreSVUBIH-a

Na Palama je u okviru projekta „Youth voice for peaceful society“, kojeg podupire Američka ambasada u BiH, održan projektni sastanak za koordinaciju projektnog tima mreSVUBiH-a.

Na sastanku je razrađena metodologija i plan projektnih aktivnosti u narednom razdoblju. Svaki od trenera je zadužen za rukovođenje i komunikaciju sa studentskim predstavnicima iz određenog kantona. Na taj način će studentske organizacije biti informirane o ciljevima projekta, zadacima i odgovornostima. Projektni tim je na sastanku utvrdio projektni plan aktivnosti i način na koji će se one provesti po kantonima i entitetima.

Projekat će biti implementiran širom BiH kroz aktivno učešće predsjednika vijeća učenika iz svih 300 srednjih škola u našoj zemlji. Kroz debate o procesu pomirbe mreSVUBiH će po prvi put okupiti omladinske predstavnike i lidere iz srednjih škola, lokalnih zajednica kao i predstavnike sa osam javnih univerziteta u BiH kako bi raspravljali o problemima i pitanjima sa kojima se mladi suočavaju te razvili zajedničku javnu kampanju o mladima.

Projekat je podržala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.