Održana konferencija za Mreža savjeta i vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine u saradnji s Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj i Omladinskim komunikativnim centrom iz Banjaluke organizirala je trodnevnu konferenciju za Mreže savjeta i vijeća učenika Bosne i Hercegovine u hotelu Hollywood u Sarajevu u periodu od 8. do 10. decembra ove godine.

Konferenciji su prisustovali srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine  okupljeni u Mrežu vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine (mreVUFBiH), Mrežu savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) i Mrežu vijeća učenika Distrikta (mreVUD).

Trodnevne aktivnosti poslužile su za sumiranje dosadašnjih akivnosti na nivou Mreža, te predstavljanje plana rada za ovu godinu. Također, izabrano je novo rukovodstvo mreVUFBiH-a i planirane su zajedničke aktivnosti na nivou Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine.

Nakon otvaranja konferencije i upoznavanja učesnika s programom održane su prezentacije aktivnosti „Dan srednjoškolaca“ na nivou države, a potom i predstavljanje rada kantonalnih, regionalnih i mreže distrikta. Radni dio prvog dijela konferencije završen je planiranjem zajedničkih aktivnosti na nivou mreVUFBiH-a i mRESURS-a.

Učesnici konferencije isplanirali su zajedničku aktivnost Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine koja se provodi već nekoliko godina. Ovogodišnja kampanja odnosi se na projekat „Evropsko selo“ kojeg sprovodi Mreža, a srednjoškolci su detaljno odredili plan aktivnosti kampanje, podijelili zadatke i odredili vremenske rokove.

– Ovogodišnja Konferencija je još jednom potvrdila nastojanja srednjoškolaca da bude nadu za budućnost naše domovine. Nova kampanja Mreže na nivou države ponudit će mnogo novih, kreativnijih i konkretnih stvari, rješavajući određene probleme i ispunjavajući određene potrebe, a koje će pomoći mladim ljudima naše države da svoju perspektivu pretvore u stvarnost, da budu ono što jesu te da svakim danom u svakom pogledu sve više napreduju, kazao je Kenan Kečanović, predsjednik Mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Konsenzusom je izabrano rukovodstvo Mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine koje čine Kenan Kečanović – predjednik, Ida Tokalić – prvi zamjenik i Lejla Halilović – drugi zamjenik predsjednika. Oni će zajedno s rukovodstvom Mreže savjeta učenika Republike Srpske rukovoditi aktivnostima u svojim Mrežama.

– Ovaj događaj je obuhvatio najbolje što naša zemlja posjeduje. Pokazatelj uspjeha ove Konferencije su kreativne i konstruktivne ideje i aktivnosti koje su dio plana rada Mreže. Srednjoškolci su predstavili svoju odlučnost u želji za promjenom i vjerujem da ćemo na kraju školske godine predstaviti i više nego uspješno ostvarene rezultate, istakla je Olga Štaka, predsjednica Mreže savjeta učenika Republike Srpske.

Konferencija je zaključena evaluacijom učesnika i prezentacijom zaključaka konferencije koja je bila još jedna prilika za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine da sa svojim vršnjacima iskoriste svoje kapacitete za kreiranje boljeg društva u kojem su srednjoškolci prepoznati kao resurs koji država treba koristiti, a ne problem koji treba rješavati.