Omladinska banka BiH obezbijedila fond od 50.000 KM za učenice i učenike srednjih škola!

Fondacija Mozaik, u saradnji s Mrežom savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini (mreSVUBiH) objavljuje poziv za sve srednje škole u BiH, da realizuju ideje koje podstiču omladinsko preduzetništvo, inovativnost i aktivizam.

Poziv je otvoren za vijeća/savjete učenika i nastavno osoblje. 

Fond za dodjelu je 50.000 KM.

Kriteriji za dodjelu:

 • Grupu čini 3-7 osoba (od 17 do 35 godina), a sastavljena je od predsjednika ili predsjednica Vijeća/Savjeta učenika te ostalih učenika i učenica te osoblja škola;
 • Projekni tim opisuje svoju ideju na OB prijavi lonac.pro – zajednice za društveno poduzetništvo i aktivizam mladih;
 • Projekat se provodi na lokacijama škola u BiH;
 • Od Omladinske banke se traži minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM;
 • Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200 % od traženog iznosa;
 • Projekat će se realizovati u periodu 20.01-20.03.2021. godine.

Pored toga, projekat treba da:

 • Koristi zajednici i školi u kojoj se provodi;
 • Podstiče omladinsko preduzetništvo i aktivizam kroz aktivnosti koje se tiču:
 • inovacija i preduzetništva mladih (npr. razvoj I keiranje online aplikacija, testiranje usluga ili proizvoda virtuelnih preduzeća i sl.);
 • ekologije i zaštite životne sredine;
 • poboljšanju uslova za učenje i boravak u školi;
 • Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost;
 • Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta.

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

 • 1) Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija;
 • 2) Ukoliko predsjednik ili predsjednica Savjeta/Vijeća učenika nije dio projektnog tima;
 • 3) Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promoviše alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • 4) U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem;
 • 5) Kojem je svrha nabavka elektronske opreme radi dodjele pojedinicima
 • 6) Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije;
 • 7) Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, organizacijama ili sl.
 • 8) Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna;
 • 9) Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica.

Rokovi i bitni datumi:

 • Rok za slanje projekata je 15.11.2020. godine (do 23:59h);
 • Kampanja glasanja je planirana od 03.12 (od 14 sati) do 09.12.2020. godine (do 14 sati). Pobjeđuju oni projekti koji imaju najviše glasova (u okviru raspoloživog fonda). Za finansiranje je potrebno najmanje 50 glasova (projekti koji ne osvoje minimalan broj glasova neće biti finansirani čak ni ako u fondu ima sredstava).
 • Potpisivanje ugovora sa odabranim projektima se očekuje u periodu 10.-24.12.2020. godine.

Napomene:

 • Svi članovi i članice projektnog tima MORAJU biti registrovani u loncu na način da verifikuju broj telefona i popune sve potrebne upitnike kako bi mogli da pristupe projektu, a pomoć pri pisanju možete pronaći u vodiču Kako do projekta Omladinske banke;
 • Svi projekti koje odobri Odbor Mreže Omladinskih banaka (Odbor MOBAe) će imati mogućnost da kandiduju projekat na kampanju glasanja. Pogledajte Vodič za prijavu na kampanju;
 • Članovi i članice grupa, čiji projekti pobijede na kampanji, potpisat će ugovor sa Fondacijom Mozaik, prilikom čega će biti provjeren navedeni identitet i godište projektnog tima.
 • Ukoliko predsjednik ili predsjednica Savjeta/Vijeća učenika ima manje od 17 godina, potpredsjednik ili potpredsjednica Savjeta/Vijeća učenika (ako ima 17 godina) može da aplicira zajedno sa ostalim učenicima i osobljem škola.
 • Projekat može da uključuje više škola, ali jedno Vijeće/Savjet učenika može da bude dio samo jednog projekta (bilo kao dio projektnog tima ili samo učestvuje u realizaciji)

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o ovom pozivu, ili koracima realizacije vašeg projekta pišite nam na Facebook i Instagram stranici. Možete nas kontaktirati i putem telefona na 033/933-200 ili na e-mail: office@mresvubih.org. U loncu ćete pronaći i druge projekte koje realizuju vaši vršnjaci širom BiH!

Preuzeto sa lonac.pro