Miloš Kovačević

Direktor

 +387 33 950 242;
+387 51 961 370
+387 65 788 098
m.kovacevic@mresvubih.org

Ajla Mahmutović

Projektni koordinator

+387 33 950 242
+387 51 961 370
+387 62 806 821
a.mahmutovic@mresvubih.org

Majda Hidić

Projektni koordinator

+387 33 950 242;
+387 51 961 370
+387 65 659 389
m.hidic@mresvubih.org


Kristina Kovač

Projektni koordinator

+387 33 950 242
+387 51 961 370
+387 65 159 669
k.kovac@mresvubih.org