Majda Hidić

Direktorica

 +387 33 933 200;
+387 51 961 370
+387 65 659 389
m.hidic@mresvubih.org

 

Kristina Kovač

Zamjenica direktorice

+387 33 933 200
+387 51 961 370
+387 65 159 669
k.kovac@mresvubih.org

 

 

Nevio Bruck

Koordinator za administraciju i odnose s javnošću

+387 33 933 200
+387 51 961 370
+387 63 872 987
n.bruck@mresvubih.org


 

 

Ajla Mahmutović

Projekt koordinator 

+387 33 933 200;
+387 51 961 370
+387 62 806 821
a.mahmutovic@mresvubih.org

 

 

 

 

Ermin Mandžuka

Projekt koordinator 

+387 33 933 200
+387 51 961 370
+387 60 321 8904
e.mandzuka@mresvubih.org


 

 

Eldin Ćurovac

Koordinator za odnose s javnošću

+387 33 933 200
+387 51 961 370
+387 62 644 697
e.curovac@mresvubih.org

 

Lana Kneževič

Finansijski koordinator

+387 33 933 200
+387 51 961 370
+387 65 382 089

l.knezevic@aced.org.ba