POZIV ZA MLADE

Ukoliko ste mlada osoba, željna učenja, napredovanja i kontinuiranog ličnog i profesionalnog usavršavanja; Ako studirate i želite vaše studije da upotpunite praktičnim iskustvom iz oblasti finansija i administracije i time doprinesete razvoju programa i platformi za mlade u Bosni i Hercegovini; Ukoliko vam je dinamično i multikulturalno okruženje privlačno i ukoliko vidite sebe kao mladu osobu koja svojim primjerom želi da motiviše i podstiče svoje okruženje; mreSVUBIH kroz svoju misiju kontinuiranog razvoja kompetencija mladih u Bosni i Hercegovini vas poziva da se prijavite i postanete član tima. Kroz vaš angažman imaćete priliku da steknete iskustvo u

 • pripremi, obradi, evidentiranju i arhiviranju finansijskih dokumenata i prateće dokumentacije, u skladu sa domaćim propisima, pravilnicima organizacije i procedurama donatora;
 • pripremi obračuna i isplata;
 • procesuiranju bankovnih transakcija i gotovinskih isplata;;
 • pripremi dokumentacije za knjigovodstvenu obradu;
 • kadrovskim poslovima (evidencija rada, prijave i odjave angažovanih lica i srodni poslovi);
 • koordinaciji sa osobljem angažovanim na projektnim zadacima;
 • koordinaciji sa projektnim partnerima u obimu predviđenom projektom i internim oganizacijom poslovanja;

 

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Državljanstvo BiH;
 • Napredno poznavanje rada na računaru,
 • Napredno znanje engleskog jezika,
 • Vozačka dozvola B kategorije (Poželjno);

 

POTREBNO ISKUSTVO I VJEŠTINE:

 • Poznavanje načina funkcionisanja neprofitnih organizacija,
 • Organizacijske i analitičke vještine,
 • Izražene komunikacijske vještine, spremnost na timski rad,
 • Organizovanost, pedantnost, tačnost i ažurnost,
 • Istaknut osjećaj za odgovornost, analitičnost i sistematičnost,
 • Opredjeljenost za podsticanje građanskog aktivizma

 

U okviru ovog poziva mreSVUBIH planira da angažuje dvije mlade osobe u svojim kancelarijama u Sarajevu i Banjaluci. Za odabrane članove tima, biće obezbjeđena novčana naknada.

Očekujemo vaša pisma motivacije sa kratkom biografijom na

office@mresvubih.org.

Rok za dostavu prijava je 15. septembar 2019. godine.