Pred mreSVUBiH novi izazovi

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini je u okviru projekta Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI, kojeg finansira Evropska unija, održala koordinacioni sastanak za predstavnike mreSVUBiH-a. Na sastanku, kojem su prisustvovali srednjoškolci i treneri, razgovarano je o planiranim aktivnostima u novoj školskoj godini.

U četvrtak, 13. augusta 2020. godine, u prostorijama mreSVUBiH-a, održan je koodinacioni sastanak predstavnika mreSVUBiH-a. Analiziran je rad savjeta/vijeća učenika srednjih škola, kao i predsjednika Mreža kantona i regija u proteklom polugodištu. S obzirom da se bliži početak školske godine predstavnici mreSVUBiH-a su planirali nove aktivnosti kao i načine njihovog provođenja uzimajući u obzir pandemiju koronavirusa. Na sastanku je bilo riječi i o izazovima i problemima online nastave i mogućnostima za njeno unaprjeđenje.

Kao organizacija koja okuplja veliki broj srednjoškolaca i mladih nastavit ćemo sa provođenjem naših aktivnosti poštujući sve mjere i preporuke kriznih štabova i nadležnih ministarstava i institucija.