POZIV SREDNJIM ŠKOLAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA APLICIRANJE PROJEKATA VIJEĆA UČENIKA

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA: 28.11.2021.

FOND ZA PROJEKTE: 15500 KM

Mreža savjeta/vijeća učenika BiH u nastavku mreSVUBiH – je ujedinjeno tijelo svih savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje savjeta/vijeća učenika u svih srednjim školama na nivou države.

MreSVUBiH uz finansijsku podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona otvara poziv za srednje škole USK gdje im se pruža mogućnost apliciranja projekata koji će unaprijediti vijeće učenika, školu ili ponuđenu oblast za koju se odluče. Na ovaj način se daje prilika srednjoškolcima da budu aktivni i zajedno pronađu rješenja prepoznatih problema ili unaprijede proces obrazovanja.

Teme koje projekat može obuhvatati:

 • Kreiranje ili unaprijeđenje inovativnosti iz oblasti IT (informatičke tehnologije)
 • Kreiranje projekata iz oblasti kulture/književnosti i društvenih oblasti
 • Kreiranje projekata o unapređenju i razvoju Vijeća učenika kao i same škole

Kriteriji za dodjelu:

• Grupu treba da čini 3-5 učenika s tim što obavezno član grupe mora biti predsjednik/ca vijeća učenika

• Projektni tim opisuje svoju ideju/projekat u okviru ponuđenih tema te popunjenu aplikaciju dostavlja putem e-maila u planiranom vremenskom roku

• Projekat se provodi u sklopu jedne srednje škole na području USK

• Iznos za apliciranje je od 500KM do 800KM

• Projekat će se realizovati u periodu od 05.12.2021. do 31.12.2021. uz moguća dodatna produženja za specifične projekte

Projekat treba da:

 • Odgovara na teme poziva
 • Koristi učenicima škole koja aplicira na poziv
 • Treba da podstiče volonterizam, aktivizam i rad učenika
 • Da unaprijedi rad i funkcionalnost vijeća učenika
 • Omogući poboljšanje uslova za učenje i boravak u školi

mreSVUBIH neće razmatrati projekat:

 1. Ukoliko ga podnosi jedan učenik, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija;
 2. Ukoliko predsjednik ili predsjednica Vijeća učenika nije dio projektnog tima;
 3. Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promoviše alkohol, droge ili nezdrav način života;
 4. U čijem budžetu su planirane plate, honorari ili pokloni za osobe koje provode projekat kao i plate za fizička i pravna lica.
 5. Kojem je svrha nabavka elektronske opreme radi dodjele pojedincima

Rokovi/važni datumi kao i smjernice:

Projekat treba da se piše u skladu sa aplikacijom koja je dostavljena školama.

Nakon popunjavanja aplikacije, projektni tim je dužan da svoju aplikaciju pošalje u naznačenom vremenskom roku putem e-maila.

Rok za slanje aplikacija: 28.11.2021.

Sve aplikacije je potrebno slati na e-mail: info@mresvubih.org

Nakon zatvaranja poziva slijedi pregledanje dostavljenih prijava koje će trajati 5 dana. Nakon naznačenog perioda, povratne informacije o statusu projekta će biti dostavljene projektnom timu putem e-maila.

U slučaju nejasnoća kao i same pomoći u vezi apliciranja budite slobodni da nas kontaktirate.