Predsjednici savjeta/vijeća učenika srednjih škola na novom okupljanju u Sarajevu

U Sarajevu će se u periodu od 09.10 do 11.10.2020. godine održati trening za predsjednike savjeta/vijeća učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Trening će se baviti izgradnjom kapaciteta savjeta/vijeća učenika u srednjim školama na području BiH.

Planirano je da tokom treninga srednjoškolci obrade niz tema i analiziraju rad savjeta/vijeća učenika u proteklom periodu, dok će svaki predsjednik održati kratku prezentaciju o aktivnostima u svojoj školi kao i o problemima i izazovima s kojima se suočavaju u svojim sredinama. Srednjoškolci će raspravljati i o slaboj aktivnosti (pasivnosti) učenika u školama te kako motivisati mlade na veći angažman u svojim savjetima.

Bliže se i tradicionalne aktivnosti mreSVUBiH-a o kojima će učesnici također dati svoja mišljenja i ideje te planirati njihovu realizaciju.

Trening organizuje Mreža vijeća učenika u BiH u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, u okviru projekta “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” (YEDI) koji finansira Evropska komisija.