Predstavnici Mreže savjeta/vijeća učenika u BiH održali sastanak u SPUT-u

Predstavnici Mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini, u utorak 22.03.2018. godine, održali su sastanak s predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli u prostorijama ove krovne predstavničke organizacije svih studenata na Univerzitetu u Tuzli.

Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH radi na jačanju svih studentskih organizacija u državi i njihovom umrežavanju na nivou Bosne i Hercegovine kroz projekat Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI kojeg finansira Evropska komisija, a realizira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj u saradnji sa Mrežom savjeta/vijeća učenika u BiH.

Prezentacija projekta

Na sastanku je predstavnicima Studentskog parlamenta predstavljen navedeni projekat i aktivnosti vezane za ovaj projekat koje će se realizirati u narednom periodu. Mreža je od ovog predstavničkog tijela studenata dobila punu podršku za realizaciju planiranih aktivnosti i dogovorena je saradnja.