NAŠ TIM TRENERA

Adnan Alihodžić
(Sarajevo)

Trener/Edukator

dipl. pravnik

Dino Kulić
(Breza)

Trener/Edukator

dipl. student nauka

Samir Purić
(Zenica)

Trener/Edukator

dipl. kulturolog

Mladenka Ostojić
(Doboj)

Trenerica/Edukatorica

Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

Jovica Brkić
(Banja Luka)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci


Edin Zahirović
(Breza)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Sarajevu


Ermin Mandžuka
(Zenica)

Trener/Edukator

Medicinski fakultet
Univerzitet u Zenici

Sanjin Salčin
(Mostar)

Trener/Edukator

Muzička akademija
Univerzitet u Sarajevu


Marko Karan
(Šipovo)

Trener/Edukator

Mašinski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

Elma Semanić
(Prijedor)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Sarajevu


Majda Hidić
(Doboj)

Trenerica/Edukatorica

Ekonomski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

Katarina Tomanić
(Bijeljina)

Trenerica/Edukatorica

Pedagoški fakultet
Univerzitet  u Istočnom Sarajevu

Ajla Mahmutović
(Cazin)

Trenerica/Edukatorica

Filozofski fakultet
Sveučilište Mostar

Dino Hasanović
(Sapna)

Trener/Edukator

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
Univerzitet u Tuzli


Elmin Fehrić
(Zavidovići)

Trener/Edukator

Filozofski fakultet
Univerzitet u Zenici

Besmela Al-Momani
(Sarajevo)

Trenerica/Edukatorica

Ekonomski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

Zlatko Hadžić
(Visoko)

Trener/edukator

Pravni fakultet
Univerzitet u Sarajevu


Biba Ačkar
(Mostar)

Trenerica/Edukatorica

Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

Đorđe Dujković
(Doboj)

Trener/Edukator

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci

Anja Grubačić
(Trebinje)

Trenerica/Edukatorica

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci

Vladimir Mišković
(Banja Luka)

Trener/Edukator

Ekonomski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci