Saopštenje sa treninga MreVUK-a USK

Mreža vijeća učenika USK-a (mreVUK USK) je u hotelu „Park“ u Bihaću održala trodnevni trening za predsjednike vijeća učenika čiji je cilj bio povezivanje,razmjena ideja, diskusija o problemima koji su zajednički srednjoškolcima kantona, te razmjena iskustava dobre prakse u radu vijeća učenika sa prostora USK-a.

Učesnici su imali priliku da se prvi dan treninga druže i razgovaraju sa poslanikom u Skupštini USK-a Kenanom Keserovićem. Glavna tema razgovora je bio obrazovni sistem, odnosno njegove loše strane i kako ga unaprijediti. Također, srednjoškolci su imali mnogo pitanja o radu Skupštine, te kako se oni mogu uključiti u proces donošenja odluka na nivou kantona. Nakon održanog sastanka predsjednika mreVUK-a USK-a Kenana Kečanovića smo pitali šta za mrežu predstavlja ovaj sastanak: „Ja mislim da je za mrežu jako bitno da se upozna sa radom Skupštine, te da saznamo kako mi možemo učestvovati u procesu donošenja važnih odluka koje se donose na nivou našeg kantona. Želim da se zahvalim gospodinu Kenanu Keseroviću na izdvojenom vremenu da sasluša srednjoškolce USK-a, upozna ih sa radom Skupštine, te mnogim korisnim savjetima doprinese radu naše mreže.“

Također u sklopu ovog trodnevnog treninga lideri svih srednjih škola USK-a su birali svoje rukovodstvo, planirali svoje godišnje aktivnosti i diskutovali o tome kako da pokrenu i motivišu učenike svojih škola da budu što aktivniji i da pokreću pozitivne promjene u svom društvu.

Predsjednici vijeća učenika, koji predstavljaju sve srednjoškolce USK-a, su složni u tome da mijenjanjem svijesti srednjoškolaca i njihovim motivisanjem da budu promjena koju žele da vide u društvu, čine dobro našoj zajednici i stvaraju uslove za poboljšanje svoje budućnosti, ali i generacija koje dolaze.

Trening je organizovan u sklopu projekta „Razvoj Mreža vijeća/savjeta učenika“ koji realizuju Omladinski Komunikativni Centar i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke .

14721549_1157073911052077_3873879065548282522_n 14642269_1157073837718751_1804054107974642163_n (1)