Saopštenje sa treninga mreVUK-a SBK

U periodu od 23. do 25. novembra/studenog ove godine u motelu “Bor” u Vitezu održan je trening mreže vijeća učenika na kojoj je prisustvovao i Ivan Sajević, poslanik skupštine kantona SBK/KSB. Trening na kojem su prisustvovali predsjednici vijeca ucenika srednjih skola SBK/KSB jeste program jacanja i razvoja kapaciteta vijeca ucenika koji provode ACED i OKC. Učenici su se bavili također i jačanjem timskoga rada, odlučnosti i ubravljanja sredstvima i raspodjela obveza koji će im biti važni ne samo u vijeću učenika nego i u daljnjem životu. Učenici su ovom prilikom izabrali i rukovodstvo koje će ih predstavljati pred MRESVUBiH-om, te su kreirali plan i program rada vijeća učenika za ostatak školske 2016./2017. godine.

1. dan:

Dolazak učesnika bio je predviđen do 12:00h ,a sa aktivnostima smo počeli u 14:00h. Na samom početku uslijedilo je upoznavanje članova i trenera mreVUK-a te prezentacija mreSVUBiH-a, mreVUK-a SBK kao i promocijom iste. Prezenntaciji je prisustvovao i Ivan Sajević, član skupštine SBK/KSB. Sajević nam je održao kratko predavanje o mogućnostima nas kao grupe i našim pravima u SBK/KSB.

Gospodin Sajević nam je pružio podršku u realizaciji naših ideja i aktivnosti unutar naših lokalnih zajednica. Poslije izlaganja gospodina Sajevića, krenuli smo sa radom, naša naredna radionica bila je timski rad. Kako bi uočili koje uloge u timu postoje radili smo vježbu ”Potraga za blagom”. Da bi ova igra bila što zanimljivija, treneri su nas podijeli u tri grupe. Sami cilj igre je bio da kroz zagonetke koje su naši treneri sakrili u prostorijama hotela pronađemo tragove koji nas vode do „blaga“. Nakon

potrage za blagom napravili smo mali rezime naših utisaka i definisali uloge u timu. Kao zaključak utvrdili smo da je svaka od navedenih uloga u timu jednako bitna za normalno funkcionisanje svakog tima. Posljednja radionica za taj dan bila je ‘Gradnja tornjeva od papira’ koja je služila za pokretanje motivacije kod samih učesnika treninga.

2. dan:

Drugi radni dan smo počeli u 9:00h. Kao nastavak jučerašnjeg dana, kratko smo se osvrnuli na prethodno urađene radionice nakon čega smo odradili vježbu pod nazivom „Požar“ s ciljem poboljšanja rada u timu i kako bi još bolje shvatili koje uloge u našem timu postoje. Podijeljeni u tri grupe imali smo zadatak da analiziramo stanje u vijećima učenika škola, te nakon toga i probleme mreVUK-a SBK/KSB. U svrhu rješavanja ovih problema krenuli smo sa kreiranjem akcija kojima bi riješili naše postojeće probleme. Poseban akcenat stavili smo na akcije vezane za saradnju sa ministarstvom i akcije kojima bi povezali sve članove mreVUK-a i uključili preostalih deset vijeća učenika SBK u rad. S ciljem bolje organizacije rada mreVUK-a u toku školske 2016/17 godine kreirali smo kalendar aktivnosti u koji ulaze sljedeće aktivnosti: -‘Jedan slatkiš jedno dijete’

-‘Ispletimo našu mrežu’ -Sastanak s ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Katicom Čerkez -‘Vama smeta nam treba’ -‘Ostavi trag’

Po završetku dana timskim radom smo pokazali da iako nas je mnogo ipak možemo riješiti sve posavljene zagonetke, te kao rezultat timskog rada, u ovom slučaju, dobili smo skraćenicu mreSVUBiH. Nakon svih aktivnosti koje smo uradili u toku dana na red je došao i odabir rukovodstva mreVUK-a. Poslije regularnog glasanja svih učesnika i trenera seminara odlučeno je da poziciju predsjednika mreže obavlja Amila Ibrahimović, poziciju podpredsjednika Inzudin Čejvan, poziciju drugog podpredsjenika Ema Bećirović, a za funkciju PR-a Mreže odabran je Petar Relota.

3. dan:

Posljednji dan našeg druženja i rada završili smo sa evaluacijom na kojoj smo razgovarali o načinu rada na seminaru, našem zalaganju u mreži kako sad tako i u budućnosti, te iznošenjem ličnih utisaka ali i cjelokupnog utiska o samom seminaru i organizaciji.

thumbnail_15218705_1481303485233129_930705993_n thumbnail_15227956_1481303615233116_1846817692_n thumbnail_15239386_1481303531899791_354381174_n thumbnail_15240126_1481303305233147_263322636_n