Srednjoškolci iz dobojske regije pružili podršku osobama sa Daunovim sindromom

21. marta 2019. godine realizovana je aktivnost „Šareni defile“ u znak podrške osobama sa Daunovim sindromom. Smatralo se da osobe sa Daunovim sindromom ne mogu „upariti“ čarape, te su šarene čarape postale jedan od njihovih simbola. Prema tome, centralna aktivnost predstavljala je održavanje „šarenog“ defilea koji je realizovan u četiri opštine dobojske regije: Vukosavlju, Derventi, Modriči i Prnjavoru.

U saradnji sa organizacijama i centrima koji pružaju usluge licima sa Daunovim sindromom i predstavnicima lokalne vlasti, organizovane su kreativne radionice i kratki programi. U defileu je učestvovcalo 260 srednjoškolaca, kao i veliki broj građana navedenih lokalnih zajednica.