Srednjoškolci u BPK realizovali aktivnost “Uoči i suoči”

Mreža vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona realizovala je aktivnost “Uoči i suoči” s ciljem povezivanja srednjoškolaca.

Ova aktivnost predstavlja razmjenu učenika sve tri srednje škole sa područja našeg kantona u toku jedne radne sedmice. Učenici jedan radni dan pohađaju časove sa vršnjacima iz druge škole i razmjenjuju iskustva sa njima.

Ova aktivnost održana je u periodu od 18.-22. marta 2019. godine.

Učenici su, u nadi da će aktivnost koja se realizuje već drugi put u BPK prerasti u tradiciju, razbili predrasude i stereotipe o školama koje ne pohađaju i pokušali ukloniti rivalitet jedni između drugih. Zaključak aktivnosti je da bez obzira kolike razlike postoje među svim školama, mnoge stvari nas povezuju i slične su.