Srednjoškolci u HNK/Ž obilježili Međunarodni dan volontera

Mreža vijeća učenika Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije obilježila je Međunarodni dan volontera.

Cilj akcije jeste da potaknemo učenike na volonterski-neplaćeni rad, da uvide stvarnu težinu nekih poslova, te da ih potaknemo na pomaganje zajednici. Kada je u pitanju Hercegovačko – neretvanski kanton, srednjoškolci su svoje radno mjesto, mjesto za volontiranje tražili u saradnji sa svojim Vijećima.