Treće druženje kroz online promišljaonice: Kako koronavirus utiče na bh. društvo?

Nova promišljaonica “Priče iz nepričave” održana je u srijedu, 3.6.2020. godine sa početkom u 15:00h, putem online platforme ZOOM meetings. Pored mreSVUBiH osoblja, na promišljaonici je učestvovao 21 učesnik iz cijele Bosne i Hercegovine. Tema ove promišljaonice bio je koronavirus i njegov uticaj na bh. društvo.

Radionica je počela međusobnim upoznavanjem učesnika. Oni su se ukratko predstavili, rekli odakle dolaze, šta studiraju (u koju školu idu), koji su im hobiji, te poneku zanimljivost o sebi. Nakon predstavljanja i upoznavanja, učesnici su naveli svoje utiske o anketi koju su popunjavali prije same promišljaonice. Objasnili su nejasnoće sa kojima su se susreli, a voditelji promišljaonice zahvalili su se učesnicima na popunjavanju ankete.

Uslijedio je glavni dio promišljaonice sa ciljem da se razgovara o temama o kojima se inače ne govori dovoljno ili čak nikako. Diskusija je počela aktuelnom temom o koronavirusu i svim dešavanjima u toku pandemije. S obzirom da su učesnici dolazili iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, mogla su se čuti iskustva iz manjih i većih gradova. Za vrijeme diskusije, situaciju s koronavirusom povezali su sa ratnim zbivanjima. Tragali su za zajedničkim pojmovima u obje situacije. Došli su do zaključaka da se u oba slučaja spominju borba, heroji, neprijatelji i mnogi drugi. Za vrijeme promišljaonice nametnule su se i teme nacionalizma, manipulacije, medija, politike, rata u Bosni i Hercegovini. Učesnici su istakli da su ovo neizbježne teme o kojima se puno više treba govoriti u cilju razvijanja kritičkog mišljenja, ali isto tako da se spozna i druga strana priče u ovim temama.

Nakon toga učesnici su podijeljeni u pet manjih grupa, u kojima su kroz međusoban razgovor dolazili do zaključaka kakvim se sve teorijama manipulacija masama koriste bh. vlasti. Rad u grupama im je omogućio da se bolje upoznaju i zbliže. Zatim su se vratili u plenum gdje su predstavili zaključke svojih grupa.

Zaključak do kojeg su došli, a što je bio i jedan od ključnih ciljeva ove aktivnosti, jeste da na primjerima  koronavirusa i rata u Bosni i Hercegovini, učesnici razvijaju kritičko mišljenje i lične stavove o pomenutim situacijama.

Autori teksta: Nevio Bruck i Adis Abdić