U Doboju za vikend trening za predsjednike savjeta učenika srednjih škola Dobojske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske

U Doboju će se u periodu od 15.11 do 17.11.2019. godine održati trening za predsjednike savjeta učenika srednjih škola Dobojske regije.

Planirano je da tokom treninga srednjoškolci pređu niz tema i analiziraju rad savjeta učenika u proteklom periodu, dok će svaki predsjednik održati kratku prezentaciju o aktivnostima u svojoj školi kao i o problemima i izazovima s kojima se suočavaju u svojim sredinama. Srednjoškolci će diskutovati i o slaboj aktivnosti učenika u školama te kako motivisati mlade na povećani angažman u svojim savjetima.

Među posljednjim aktivnostima koje će biti obavljene na treningu je i biranje novog rukovodstva Dobojske regije za tekuću školsku godinu, gdje će se birati novi predsjednik i potpredsjednici.

Trening organizuje Mreža savjeta/ vijeća učenika u BiH u saradnji sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka.