U Mostaru održan trening za predstavnike studentskih organizacija

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine održala je trening-seminar za predstavnike studentskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine od 05. do 07.03.2019. godine u Mostaru.

Treningu su prisustvovali predstavnici sedam studentskih organizacija koje djeluju u okviru javnih univerziteta. Ukupno 24 predstavnika sa tuzlanskog, banjalučkog, sarajevskog, zeničkog, bihaćkog i dva mostarska univerziteta razgovarali su o problemima na univerzitetima koje predstavljaju te o zajedničkim problemima s kojim se suočavaju u radu.

Posebna pažnja posvećena je svakodnevnim problemima i potrebama studenata na univerzitetima koje predstavljaju. Pored toga, trodnevni trening-seminar poslužio je i na izgradnji timskog duha mladih lidera koji je potreban za zajednički rad na prevazilaženju problema i prepreka s kojim se suočavaju.

Trening obuhvatio rad sa 24 predstavnika studentskih organizacija sedam javnih univerziteta u BiH

Navedene aktivnosti realizirane su u okviru projekta YEDI kroz koji Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH želi osigurati mladima nove prilike da identificiraju konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, utječu na promjene politike na lokalnoj i regionalnoj razini i razvijaju lokalne, regionalne entitetske i nacionalne obrazovne aktivnosti za mlade kojima će se mlade transformirati u tolerantne i aktivne građane koji su spremni inicirati i stvarati pozitivne promjene u potpori kontinuiranog procesa pomirenja u BiH.

Projekat Youth Empowerment and Development Initiative (Inicijativa za osnaživanje i razvoj mladih) – YEDI kojeg realizira Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke u saradnji s Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH.