U Prijedoru održan trening za predsjednike savjeta učenika Banjalučke i Prijedorske regije

Novi trening u organizaciji Mreža savjeta učenika održan je od 22.11. do 24.11.2019. godine u Prijedoru. Na prvom zajedničkom regionalnom sastanku učestvovali su predsjednici savjeta učenika Banjalučke i Prijedorske regije. Kao gosti prisustvovali su predstavnici savjeta učenika iz drugih regija Republike Srpske te predsjednici više savjeta učenika iz Federacije BiH.

Učesnici su tokom treninga imali priliku razvijati timski duh te raditi na unapređivanju komunikacije. Srednjoškolci su vrijedno radili i na osmišljavanju kalendara aktivnosti za tekuću školsku godinu. Prvog dana treninga učesnici su imali priliku da se međusobno bolje upoznaju ali i da se informišu o planu rada za ovaj regionalni sastanak. Potom su predsjednici savjeta učenika izvijestili o problemima s kojima se suočavaju njihovi savjeti kao i preprekama na koje nailaze prilikom izvođenja redovnih aktivnosti. Srednjoškolci su u okviru treninga u Prijedoru predstavili i nove planove i akcije koje će sprovoditi u narednom periodu. Na kraju prvog dana učesnici su se nastavili družiti i razgovarati o značaju timskog rada.

Drugi dan treninga je protekao u planiranju akcija u okviru aktivnosti pod nazivom „Sa upravom na ti“, čiji je cilj poboljšavanje odnosa sa upravom škole, te planiranje akcije „Jedan slatkiš jedno dijete“.  „Jedan slatkiš jedno dijete“ je tradicionalna akcija humanitarnog karaktera koja se realizuje tako što srednjoškolci prikupljaju slatkiše u svojim školama i lokalnoj zajednici, od kojih zatim prave paketiće namijenjene djeci koja su socijalno ugrožena ili zapostavljena.

Potom su srednjoškolci izabrali novo prelazno rukovodstvo savjeta učenika Prijedorske i Banjalučke regije. Za prelazno rukovodstvo Prijedorske regije izabrana je Nikolina Dodoš, dok je za Banjalučku regiju izabran Miloš Višić.

Nakon što je izabrana u prelazno rukovodstvo Nikolina Dodoš je istaknula da u decembru planiraju novi trening regija, a planirano je da naprave i filmsko večer i urade akciju „Jedan slatkiš, jedno dijete“. Nastojat će se riješiti i problemi koje učenici imaju sa upravom škola. Nikolina je naglasila da se u dugoročnom planu u januaru namjerava obaviti sama promocija savjeta učenika dok u februar imaju u planu realizovati temu „Reci ćao“. Kao jedan od bitnijih ciljeva Nikolina je istakla da ima želju uspostaviti saradnju sa osnovnim školama.

Završni, treći dan treninga je protekao za evaluaciju i razmjenjivanje kontakata između srednjoškolaca. Na taj način nastoje da održe stečena nova prijateljstva i  da poboljšaju međusobne odnose učenika ovih regija, što će rezultirati zajedničkim akcijama i druženjima.