Važnost edukacije mladih iz perspektive Zuhre Ismić, predsjednice mreVUK-a ZDK

Trening za izgradnju kapaciteta vijeća učenika jeste trening kojeg sprovodi MreSVUBiH, a čiji su učesnici predsjednici vijeća učenika s teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Upravo na ovom treningu predsjednici imaju priliku da kroz interaktivne radionice uče o timskom radu, komunikacijskim vještinama, te savladaju kreiranje plana aktivnosti za nadolazeći period.

Trening kao neočekivana prilika za lični rast i razvoj

Jedna od učesnica ovog treninga, sada već predsjednica Mreže vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona, bila je učenica trećeg razreda Gimnazije „Visoko“,  Zuhra Ismić. Uprkos svim obavezama koje donosi treći razred srednje škole, te privatnim aktivnostima od kojih Zuhra izdvaja prethodno bavljenje kickboxom, rukometom, folklorom i tenisom, a danas fitnessom, te pisanjem poezije, opet je svoju energiju usmjerila i na osnaživanje svoje ličnosti i vještina kroz trening MreSVUBiH-a.

Kao osamnaestogodišnjakinja na svoje trenutne i prošle aktivnosti Zuhra gleda osnažena sjećanjima na svaki korak, sport i trenutak stvaranja i izražavanja kroz različite aktivnosti. U njene aktivnosti trening za izgradnju kapaciteta vijeća učenika, kako kaže, došao je neočekivano.

Ovaj neočekivani poziv, kako ga Zuhra naziva, donio joj je nešto novo, a to je upravo pozicija predsjednice Mreže vijeća učenika ZDK. Trening je pružio mogućnost učesnicima da ostvare svoje aktivno i pasivno pravo biranja, da biraju i budu birani. Upravo tako, demokratski, danas s zadovoljstvom Zuhra obnaša pomenutu poziciju po prvi put: „Funkcija predsjednice Mreže vijeća učenika ZDK pruža mi priliku za aktivno usavršavanje ličnih kompetencija kroz vođenje tima, donošenje odluka i razvijanje komunikacijskih vještina u radu s različitim dionicima obrazovnog sistema“, ističe Zuhra.

S obzirom na neočekivanost treninga, nije formirala čvrsta očekivanja o toku događaja ili od strane edukatora, ali je osjetila da će to zasigurno biti ispunjeno kvalitetnim prilikama za lični rast i razvoj. Od trenera kao mentora od kojih će učiti na treningu očekivala je inspiraciju koja će je odvesti izvan njenih uobičajenih granica. Upravo zbog toga, centralna tačka njenog razmišljanja postaju treneri: „Kao učesnica, zamisao da će treneri biti mentori od koji učim postala je centralna tačka mog razmišljanja. Zamišljala sam se kao otvorenu knjigu spremnu za nova saznanja i iskustva, svjesna da svaki trenutak ima potencijal transformacije.“, kaže Zuhra, te naglašava kako je rezultat treninga premašio sva očekivanja ostavljajući iza sebe oduštevljenje i zadovoljstvo.

Trening premašuje sva Zuhrina očekivanja

Zuhra Ismić, predsjednica mreVUK ZDK

Uprkos već pomenutoj činjenici da je za Zuhru ovo bio neočekivan trening, rezultat treninga premašio je sva njena očekivanja. Tvrdi da joj se „neočekivana avantura“, kako Zuhra opisuje trening, pokazala kao dragocjena tačka njenog puta: „Ta tačka demonstrira snagu spontanosti i prilika koje dolaze kada ih najmanje očekujemo.“, kaže Zuhra i ističe da sve ono što je zamislila prije početka treninga bila je samo kap mora u odnosu na intezitet iskustva koje je doživjela.

Zdrava komunikacija i prihvaćenost među učesnicima treninga jedan je od najvažnijih faktora za uspješno odrađenu aktivnost i svakom odnosu. Da su komunikacija i prihvaćenost uspješno ostvareni putem treninga za izgradnju kapaciteta potvrđuje i Zuhra koja, pričajući o svojim iskustvima, naglašava kako je prihvaćenost i od strane trenera i među učesnicima bila izuzetna. Upravo ovakav način rada pružio je učenicima kvalitetan teren za djelovanje: „Svaki dio treninga, pažljivo isplaniran, pružao nam je priliku za duboko razmišljanje, poticanje timskog rada, te konstantno usmjeravanje prema najboljem.“, kaže Zuhra ne izostavši i komentar o organizaciji treninga koja ju je ostavila bez daha „jer su treneri izuzetno usklađeni s perfekcionizmom i predanošću.

Upućujući posljednje komentare o treningu naglašava kako ovaj trening nije bio samo edukativan trenutak, nego i ključno iskustvo koje je oblikovalo njeno shvatanje zajedničkog traganja za znanjem, surednje i unapređivanja sebe i zajednice. Ističe kako je tijekom treninga i dosadašnjeg obavljanja funkcije predsjednice Mreže dodatno razvila svoje vješitine, od koji pojedine izdvaja: „Tokom treninga posebno sam razvila vještine timskog rada, pregovaranja i javnog nastupa. Osim toga, poboljšala sam analitičke sposobnosti i sposobnost rješavanja konflikata u timskom okruženju.

Međuljudski odnosi kao jedna od najvažnijih lekcija treninga

Mjesec dana nakon treninga i nakon što je uspjela „posložiti“ osjećanja i emocije, Zuhri su isti postali još jasniji. Kao najznačajniji dio treninga ističe stvaranje veza s ljudima koji su postali više od kolega: „Najbitniji aspekt treninga nije bio samo sticanje novih informacija, već formiranje snažnih međuljudskih veza, veza s ljudima koji su postali više od kolega – postali su članovi obitelji.“, kaže Zuhra i dodaje kako je trening naglasio važnost timskog rada, solidarnosti i efikasne komunikacije kao ključnih elemenata postizanja zajedničkih ciljeva.

Kao jednu od najvažnijih lekcija, Zuhra navodi upravo snagu tima kao vitalnu za ostvarivanje visokih ambicija. Kaže kako ovaj trening nije samo trenutno iskustvo, nego ključni element njene budućnosti i daljnjeg razvoja ističući važnost ovakvih treninga i za buduće generacije: „Važnost formiranja ovakvih treninga za nadolazeće generacije postaje očita. Aktivnosti poput ovih ne samo da pružaju prilike za stjecanje znanja i vještina, već oblikuju karakter i potiču međuljudske odnose, te postaju mjeste gdje se formira i razvija osobnost.“, kaže Zuhra.

Svakako da funkcija predsjednice Mreže vijeća učenika ZDK sa sobom donosi i nove obaveze od kojih je jedna i zastupanje prava srednjoškolaca. Uprkos tome što je imala osjećaj izazovnosti ove obaveze, ona joj nakon treninga biva i inspirativnom: „Osećaj zastupanja prava učenika srednjih škola ZDK je izazovan, ali istovremeno inspirativan. Na treningu sam usvojila vještinu asertivne komunikacije, koja mi pomaže u efikasnom artikuliranju stajališta i zastupanju interesa učenika pred relevantnim tijelima.“, kaže Zuhra.

Veliku zahvalnost upućuje organizatorima treninga, ali i cijeloj „obitelji“ koja je  tijekom treninga postala neizbrisivi dio njenog života.

Učesnici treninga u ZDK, Centar za mlade Zenica

Ovaj trening je realiziran u sklopu projekta „Gradimo mostove – rušimo zidove“ koji je podržan od strane Smart Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implemetnira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.