Velika zainteresiranost za promišljaonicu u Tešnju

Nova građanska promišljaonica „Priče iz nepričave“ realizirana je 25. oktobra 2020. godine, u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u Tešnju. Promišljaonica je okupila 19 učesnika među kojima su bili srednjoškolci, studenti, profesori, političari, aktivisti, radnici i drugi.

Grupa je izdvojila više problema na nivou lokalne zajednice¸koji zaslužuju pažnju, a među njima su: loš obrazovni i zdravstveni sistem, politizam pri zapošljavanju, korupcija, nedostatak aktivnosti NVO, odlazak mladih, kao i pasivnost građana.

Nakon diskusije je zaključeno da se u narednom periodu organizuje još jedna promišljaonica na kojoj će se osmisliti moguća rješenja za navedene probleme.

Učesnici promišljaonice su na kraju izrazili zadovoljstvo te istaknuli da su nakon ovakvih susreta motivirani da krenu u promjene u svojoj zajednici. Promišljaonica im je pomogla da već sada rade na kreiranju incijative koja će pomoći da se građanima u njihovoj zajednici  osigura  bolja budućnost.

Zahvaljujemo se Medžlisu Islamske zajednice na ustupljenim prostorijama za održavanje promišljaonice.

Građanske promišljaonice “Priče iz nepričave se realiziraju zajedno sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke u okviru projekta “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” (YEDI).