ŽELIMO ZNATI KAD ĆE SVJETLO ZASJATI!


Na konferenciji Mreže savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine, održanoj u periodu od 14.-16.12.2018. godine u Sarajevu predsjednici kantona/županija, regija i distrikta radili su na osmišljavanju kampanje za školsku 2018/19 godinu.

AKTIVNOSTI:

  1. ISTRAŽIVANJE NA TEMU VRŠNJAČKOG NASILJA, EKSTREMIZMA, MOBILNOSTI MLADIH I GOVORA MRŽNJE

2. KANTONALNE/REGIONALNE AKTIVNOSTI “ŽELIMO ZNATI GDJE ĆE SVJETLO ZASJATI!


Ove godine odlučili su se za promovisanje svog dosadašnjeg najvećeg projekta pod nazivom „EU selo“. Svjesni činjenice da se sa projektom upoznao veći dio srednjoškolske populacije, ovaj put za ciljnu grupu odabrali su građane srednje dobi, kojima će kroz razne aktivnosti i medijsku kampanju na najbolji mogući način pokušati objasniti ovaj projekat.

SREDNJOŠKOLCI SU U PERIODU OD DECEMBRA 2018 DO FEBRUARA 2019 SPROVELI ISTRAŽIVANJE U SVIM SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE ANKETIRAJUČI
16 391 SREDNJOŠKOLCA

NEKI OD REZULTATA ANKETA:

KANTONALNE/REGIONALNE AKTIVNOSTI:


Po jedan srednjoškolac u svakom gradu Bosne i Hercegovine, u isto vrijeme na nivou cijele države, bez riječi, sa sijalicom u ruci stoji na prometnom mjestu i šalje poruku u javnost.

DRAGI SUGRAĐANI, SLAGALI SU VAS!

NE POSTOJI PUT KA MIRU!

MIR JE JEDINI PUT!

ŽELIMO ZNATI KADA ĆE U OVOJ ZEMLJI SVJETLO ZASJATI!