Bihać: Održan seminar Mreže vijeća učenika USK

Mreža vijeća učenika USK, koja okuplja predstavnike Vijeća učenika svih srednjih škola USK je u periodu od 27. do 28.10.2017. godine u hotelu „Park“u Bihaću, održala prvi seminar za tekuću školsku godinu.

Glavni ciljevi seminara bili su kreiranje plana aktivnosti, biranje novog rukovodstva, te pronalaženje zajedničkog rješenja za probleme srednjoškolaca. Na seminaru je prisustvovalo dvadesetak srednjoškolaca. Oni su razradili plan aktivnosti za ovu školsku godinu, kroz razne diskusije i radionice pronašli rješenja za aktivne probleme srednjoškolaca, te motivirali jedni druge kako bi ostvarili još veći uspjeh u svojim vijećima. U periodu održavanja seminara je potpisan i Memorandum o saradnji mreVUK-a USK sa Komisijom za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade.

Cilj potpisivanja ovog dokumenta je poboljšanje položaja srednjoškolaca kroz zajedničke aktivnosti i razne kampanje. Potpisivanje memoranduma je od izuzetne važnosti, jer je to prvi memorandum sa jednom kantonalnom Komisijom za pitanja mladih. Tokom seminara je prezentovan jedan originalan i jedinstven projekat, pod nazivom „EU selo“, čije je razrađivanje još uvijek u toku. Projekat bi pružio mladima mnogobrojne mogućnosti, kao što su učenje stranih jezika, upoznavanje drugih kultura, proširenje svojih vidika, nova poznanstva, te slično.

Na treningu je izabrano novo rukovodstvo koje čine:
 Kenan Kečanović – predsjednik, JU Gimnazija „Bihać“
 Azemina Mehinagić – prvi zamjenik predsjednika, MSŠ „Amir Žilić“ Sanski Most
 Adis Abdić – drugi zamjenik predsjednika, JU „Gimnazija“ Cazin
 Lejla Habibović – PR, JU „Gimnazija“ Sanski Most