Izvještaj sa treninga za trenere

U periodu od 31.07. do 06.08. u prostorijama Eko centra „Ušće“ u Trebinju održan je trening za trenere u organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banjaluka (OKC) i Agencije za razvoj, edukaciju i saradnju (ACED). Na treningu su prisustvovali treneri koji su iste edukacije prošli ranijih godina i osobe koje su ove školske godine 2015/16. završile srednjoškolsko obrazovanje i svoje neformalno obrazovanje odlučile nastaviti kroz Mrežu savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Kroz sedam dana kampa, polaznici istog su usvajali mnoga znanja koja će im pomoći u budućem načinu izvođenju radionica a samim tim i u njihovom životu. Prvog radnog dana polaznici kampa su bili upoznati sa samim Programom razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH, zatim se pričalo o metodologiju rada u Mreži, a kao zaključak dana njihove starije kolege su sa njima podijelile svoja iskustva rada na seminarima/treninzima koji se organizuju u sklopu Programa. Drugog radnog dana polaznici kampa su usvojili osnovna znanja o vođenju radioničnog procesa, te se kroz zajedničku diskusiju analizirali potencijali strahovi i predviđali problemi sa kojima bi se u toku vođenja procesa mogli susretati. Trećeg radnog dana polaznici kampa su podijeljeni u parove, gdje su tokom čitavog trećeg dana sa svojim supervizorima pripremali radionice i primjenjivali sva stečena znanja prethodnih dana. Ono što je pored pripremanja radionica obilježilo treći radni dan je razgovor o standardizaciji trenerskog rada, gdje je polaznicima održana radionica od strane trenera kako bi oni mogli da vide kako treba da teče jedan radioničarski proces. Četvrti radni dan je ostavljen za implementaciju pripremljenih radionica. Četvrti dan je obilježila nevjerovatna energija, volja, želja i znanje koju su polaznici pokazali kroz izvođenje svojih radionica. Kroz kreiranje radionica vidjela se motivacija, inovativnost, tačnost, preciznost svih polaznika Kampa i to su činjenice koje pokazuju koliko su usvojili znanja prethodna tri radna dana. Petog radnog dana su završene radionice koje nisu se stigle dan prije uraditi te je upriličena posjeta gradu Trebinju i odlazak u prostorije Crvenog krsta gdje se razgovaralo o budućnosti Mreže, njenim daljim koracima, predstavljani su timovi i njihovi zadaci. Ono što je krasilo svaki dan kampa je činjenica i da su polaznici kampa po završetku radnog dijela dana, ostatak slobodnog vremena provodili zajedno, družili se, osmišljali i kreirali svoje slobodno vrijeme. Kroz svih 7 dana učesnici su bili podijeljeni u 3 tima, i to tim za higijenu, ishranu i zabavu, gdje su kroz dnevne zadatke takođe radili na jačanju timskog duha i ovaj isti kamp podigli na još jedan nivo više.

izvještaj 2izvještaj 3

 

izvještaj 5izvještaj 4