KONKURS za izbor izvršnog direktora Udruženja

Mladi ste, spremni na posvećen rad, posjedujete kompetencije u skladu sa zahtjevima posla, vjerujete da je mir jedini put, motivisani ste da radite na jedinstvenom programu i razvijate generacije budućih aktivnih građana Bosne i Hercegovine, imate iskustvo u radu organizacija civilnog društva i svoju karijeru vidite u ovom sektoru? Ovo je oglas za Vas.

Udruženje građana Mreža vijeća učenika u BiH – mreSVUBIH, sa kancelarijama u Sarajevu i Banjaluci, i misijom da razvija i unapređuje rad savjeta/vijeća učenika u svim srednjim školama BiH, predstavlja i zastupa interese i potrebe srednjoškolske populacije BiH,  na osnovu odluke Upravnog odbora raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika/radnice u radni odnos sa punim radnim vremenom na poziciju

IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA

sa radnim mjestom u kancelariji u Sarajevu

Izvršni/a direktor/ica mreSVUBiH-a je odgovoran/na za upravljanje organizaciono administrativnim poslovima, resursima, programima i strateškim razvojem organizacije. Ostale ključne odgovornosti uključuju organizacioni i programski razvoj, namicanje sredstava, promociju i kontinuiranu komunikaciju sa svim zainteresovanim i uključenim akterima u zajednici. Pozicija izvršnog direktora je direktno odgovorna Upravnom odboru organizacije.

Generalne odgovornosti:

 • Upravljanje organizacijom u cilju ostvarenja misije i razvoja organizacije;
 • Predstavljanje i zastupanje organizacije,  razvijanje efikasnih mehanizama saradnje sa vladinim institucijama, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom u cilju unapređenja vidljivosti organizacije, postignutih rezultata i potreba korisnika;
 • Obezbjeđivanje usklađenosti poslovanja organizacije sa svim pozitivnim zakonskim propisima u BiH i politikama i procedurama donatora;
 • Upravljanje, monitoring i kontrola finansijskog poslovanja organizacije u skladu sa zakonskim propisima, smjernicama donatora i usvojenim budžetom, osiguravajući maksimalnu iskoristivost resursa;
 • Uspostavljanje organizacionih procedura koje će unaprijediti rad udruženja;
 • Upravljanje i unapređivanje standarda kvalitete izvođenja programa i programskih aktivnosti te provođenje strateškog plana u cilju ostvarivanja misije organizacije;
 • Razvoj efikasne komunikacije sa upravljačkim strukturama organizacije i upravljanje timom angažovanih i volontera;
 • Odgovornost za angažovanje, razvoj i motivisanje kompetentnog osoblja i volontera.

Opšti uslovi:

 • Državljanstvo BiH;
 • Visoka stručna sprema (poželjno, društvenih ili ekonomskih nauka);
 • Dobna granica do 35 godina;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Napredno znanje rada na računaru;
 • Napredno znanje engleskog jezika;

Posebni uslovi:

 • Iskustvo rada u neprofitnom sektoru, posebno udruženjima građana;
 • Iskustvo rada u provođenju programa za mlade;
 • Poznavanje prirode i specifičnosti rada organizacija civilnog društva u BiH;
 • Iskustvo u namicanju sredstava i odnosima sa donatorskim organizacijama;
 • Iskustvo u projektnom menadžmentu (kreiranje i upravljanje projektom);
 • Iskustvo u vođenju tima/ova;
 • Organizacijske, liderske i analitičke vještine;
 • Izražene komunikacijske vještine;
 • Izražena sposobnost ostvarivanja saradnje i motivisanja svih članova organizacione strukture (od Upravnog odbora do volontera);
 • Spremnost za terenski rad i rad u dinamičnom okruženju;
 • Dokazane vještine u podsticanju građanskog aktivizma.

Ukoliko je ovo oglas za Vas, molimo Vas da Vaše biografije i pismo motivacije, u kojem ćete nam pojasniti na koji način vidite sebe u našoj organizaciji, dostavite putem maila na  office@mresvubih.org . Rok za dostavu Vaših prijava je 15. juli 2019. godine.