Mladi i politika tema nove promišljaonice

U ponedjeljak 29. septembra 2020. godine, u prostorijama Crvenog krsta na Palama, uspješno je realizovana nova građanska promišljaonica u organizaciji Mreže savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini. Učesnici su bili mladi iz općine Pale.

S obzirom da se bliže lokalni izbori, tema koja je zaokupila učesnike bila je politika, odnosno veza između mladih i politike te njihovo učešće u političkim procesima. Postavljena su interesantna pitanja o tome koliko mladi znaju šta je politika i šta mogu uraditi u politici? Iz diskusije koja je uslijedila zaključeno je da mladi nemaju dovoljno znanje o političkom sistemu i procesima. Učesnici su istaknuli nezainteresovanost mladih kao najveći problem s kojim se suočavaju.

Nekoliko mladih koji su učestvovali na promišljaonici se aktivno bavi politikom i članovi su političkih stranaka u Republici Srpskoj, te će na predstojećim izborima biti kandidati na izbornim listama. Tokom rasprave podijelili su sa ostalim učesnicima svoja iskustva o politici. Govorili su i o problemima mladih u njihovim lokalnim zajednicama kao i rješenjima koje će predlagati i za koja će se zalagati u svojim programima.

Dogovoren je sastanak sa predstavnicima vlasti na kojem će biti riječi o poboljšanju položaja mladih u općini Pale.

Promišljaonicu na Palama je moderirala Kristina Kovač.

Građanske promišljaonice „Priče iz nepričave „ realizuju se zajedno sa  Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke, u okviru projekta „Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” (YEDI).